2de Pinksterdag overleed Ciel Maassen-Geerdink, 90 jaar oud. Ze was de spil in het gezin, en laat nu haar Piet, zes kinderen, acht kleinkinderen en een achterkleinkind achter. Ciel was een actieve sportieve vrouw, ze hield van hockey, volleybal, schaatsen, tennissen en jeu de boules.  Vol positieve energie dacht ze altijd aan de ander, niets was haar te veel. Haar naai- en breiwerk, vooral de Noorse truien, vonden altijd gretig aftrek in het gezin. Een echt natuurmens, gek op dieren, maar ook op haar tuin. Om op haar kleinkinderen in Noorwegen te passen, overwon ze haar vliegangst. Na een bescheiden viering in de kerk hebben we haar lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats aan de Deurningerstraat.

Op 20 april 2021 is op de leeftijd van 87 jaar Gerrit (Max) Krakers overleden.
Gerrit is geboren en getogen in zijn geliefde wijk “De Noork”. Hij was 55 jaar gelukkig getrouwd met Gerda Oolderink en samen kregen ze twee kinderen en vier kleinkinderen. Hij bouwde en verbouwde zijn eigen huizen aan de Landmansweg. Samen met Gerda genoot hij van het boerderijtje met zijn prachtige grote tuin, waarin ook de kleinkinderen heerlijk konden spelen. Het afgelopen jaar nam zijn gezondheid af. Gerrit was zeer gelovig en vertrouwde op Maria. Tot het laatste moment heeft hij van het leven genoten, maar zijn lichaam was op. Zoals hij wenste is hij in zijn eigen vertrouwde omgeving, in het bijzijn van zijn naasten, vredig ingeslapen.

Op 16 april 2021 overleed op 88 jarige leeftijd Rie Kolman-Smit. Samen met haar man Johan kreeg ze drie zoons en twee dochters en daar kwamen elf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen bij. Rie had aandacht voor iedereen, vooral genietend als “het hele koor” bij elkaar was. Na het plotselinge overlijden van Johan in 2007, kon ze nog genieten van de familie om haar heen. Op haar 83e vloog ze nog naar haar zoon op Aruba. Langzaam werd haar gezondheid minder. Ze leefde in het vertrouwen dat ze na haar dood weer samen zou zijn met Johan en andere dierbaren die haar waren voorgegaan. Na afscheid van iedereen die haar lief was, en de hand van haar oudste zoon vasthoudend is ze vredig ingeslapen.

Op 8 april overleed op 87 jarige leeftijd Marietje van den Nieuwboer. Ze was 54 jaar getrouwd met Jan de Roo die in 2015 overleed. Ze was een heel lieve moeder voor haar 3 dochters, en een heel lieve oma voor haar klein- en achterkleinkinderen. Haar hele leven stond in het teken van zorg, al jong voor haar broertjes en zusje, daarna voor haar kinderen en haar man die al vroeg wegens een ziekte niet meer kon werken. Daarnaast was ze meer dan 35 jaar vrijwilliger in het Borsthuis, en ook speeltuin de Nijverheid en de Zonnebloem konden altijd op haar rekenen. Lichamelijk ging ze achteruit en ze voelde dat ze er niet lang meer zou zijn. Zo vaak ze konden waren haar kinderen bij haar en daar was ze heel blij mee.

Op 19 december is op de leeftijd van 73 jaar  overleden Paula ter Linde-Pol.
Ze woonde aan de Van Alphenstraat. Paula was een zorgzame, actieve vrouw die veel voor anderen heeft betekend. Samen met haar man Johan deed ze veel vrijwilligerswerk voor de Paus Joanneskerk. Aan het einde van een pijnlijk ziekbed ontving ze de ziekenzalving en kon ze rustig haar leven uit handen geven.

Daags voor haar 90ste verjaardag hebben we Gerda Welberg-Haafkes bijgezet in het graf van haar man Jan en hun zoontje Maurice.  Gerda en Jan kregen vier zonen en zeven kleinkinderen. Ze moest haar man al in 1991 afstaan aan de dood.
Gerda, ze overleed op Palmzondag 28 maart, was een prachtige, krachtige en gelovige vrouw, die velen inspireerde met haar positieve levensinstelling en haar enorme doorzettingsvermogen. In de laatste uren voor haar heengaan sprak ze tegen haar kinderen en kleinkinderen de woorden: “Ik bouw en vertrouw op een God die voor mij zorgt. Huil maar niet, dat doe ik ook niet. Het is goed zo.”

Op 24 maart overleed op 93 jarige leeftijd Marietje Baake-Koning ter Heege. Ze was 48 jaar getrouwd met Gerard Baake toen hij in 2003 overleed. Ze hield heel veel van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Altijd had ze een lief woordje voor iedereen en ze was hartelijk en gastvrij. Ze vond het moeilijk dat er veel mensen om haar heen uit de tijd kwamen.  Met haken, breien of puzzelen probeerde ze de dag te breken. Vanaf januari ging haar gezondheid zo achteruit dat ze haar onafhankelijke bestaan moest opgeven en in een verpleegtehuis werd opgenomen. Nu afhankelijk te zijn van anderen kon ze maar moeilijk accepteren. Op het laatst kon ze niet meer en hebben haar kinderen en kleinkinderen afscheid genomen met een lach en een traan.

Op  donderdag 4 maart 2021 is op 91 jarige leeftijd  overleden Mies van den Nouland – van Berge-Henegouwen. Ze werd geboren in Hoorn als oudste van 6 kinderen. Van jongs af aan wilde ze verpleegster worden. Ze studeerde cum laude af als operatie verpleegkundige.  In 1961 trouwde ze met Max van den Nouland. Ze kregen een dochter Marlou. Ook werd ze oma van  vier kleinkinderen. In 2013 verhuisden zij en haar man van Hoorn naar Hengelo. Ze hebben daarna met veel plezier gewoond in Humanitas. De laatste tijd werd de gezondheid van Mies steeds minder. Heel rustig is ze ingeslapen. Wij geloven dat ze nu herenigd is met haar man Max in het hemelse paradijs.

Mogen onze overledenen rusten in Gods Licht. Mogen zij, die met de lege plaats achterblijven, sterkte vinden bij hun verlies.