Op 5 mei overleed Paulien Nijhof-ten Brummelhuis, 89 jaar oud. Ze mocht 62 jaar getrouwd zijn met jan Nijhof en ze kregen een dochter, drie zonen en zeven kleinkinderen. Paulien was een warme en heel sociale vrouw, ze stond altijd klaar voor anderen, vrijwilligerswerk was verweven met haar leven. Ook een familiemens, natuurlijk binnen haar eigen gezin maar ook als jongste in het grote Ten Brummelhuis-gezin, waarin de moeder al zo jong gemist moest worden. De band van Paulien met haar oudere zussen, die haar enorm hebben gesteund in haar jonge jaren, was erg sterk. Zij waren als moeders voor haar, dat is ze nooit vergeten. Paulien was erg actief. Jarenlang zwom ze bijna dagelijks in het Twentebad, dat was behalve gezond, ook erg gezellig. Met Jan heeft ze tot enkele jaren geleden veel fietstochten en wandelingen gemaakt. Altijd op stap, de natuur in of op familiebezoek. Een bescheiden vrouw die erg haar best heeft gedaan om de wereld voor de mensen om haar heen een stukje mooier te maken.

Op 28 april 2022 overleed na een kort ziekbed André Veltman op de leeftijd van 71 jaar. Hij was 46 jaar getrouwd met Hetty Koop die in 2019 is overleden. Samen kregen zij twee dochters en vier kleinkinderen. André was een echte meiden-papa, kwam altijd voor ze op en niets was hem teveel. Ook was hij gek met zijn schoonzoons waar hij goed mee kon praten over voetbal. En wat was hij gek op zijn kleinkinderen. Hij las ze voor, ging met ze naar de speeltuin en twee weken geleden kregen ze zelfs nog een trampoline als cadeau. André hield van voetbal, van lekker uit eten, wandelen met vriend Henk en het samenzijn met zijn vriendenclub “de Amigo’s”. Met de jaren nam zijn gezondheid steeds meer af. Op 20 april werd hij opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling en daar bleek dat zijn gezondheid heel slecht was. Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven gunnen we hem nu een leven bij God en bij zijn lieve Hetty, die hij vreselijk miste.

Op 24 april overleed vrij onverwachts Gerard Jannink op de leeftijd van 87 jaar. Hij was 36 jaar getrouwd met Doortje Brand die in 2002 is overleden. Samen kregen ze twee zoons, Eric en Vincent. Begin 1988 overleed Eric plotseling aan nekkramp, nog maar 19 jaar oud. Gerard was de lieve opa “met de pet” van Carlijn en Wouter en samen hebben ze vele leuke dingen ondernomen. Mooie tijden heeft hij meegemaakt in Thailand bij zijn neef Gerard van Marle. Hij heeft ook in onze kerk zijn sporen nagelaten. Hij was actief in onze drukkerij, was collectant en bezorgde parochieblaadjes. We zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor onze kerk.  De laatste jaren had hij steeds meer zorg nodig en dat afhankelijk zijn van anderen vond hij erg moeilijk. Op 19 april kreeg hij te horen dat hij ernstig ziek was. Hij zei dat het goed was en na vier dagen is hij rustig ingeslapen.

Op 14 april overleed Henny van Hal op de leeftijd van 87 jaar. Hij was 32 jaar getrouwd met Margret Ziegerink, die in 1992 overleed. Samen hadden ze een zoon en een dochter en vijf kleinkinderen. Hij was een fantastische vader en opa. Rustig, zorgzaam, goed voor anderen, eerlijk en humoristisch. Tweeëntwintig jaar geleden leerde hij Nannie Hilverink bij hem uit de buurt kennen en samen hadden ze nog een mooie tijd, elk in hun eigen huis. Hij had een blauw hart voor BWO en 3 weken geleden kwam hij nog op zijn scoot­mobiel naar een thuiswedstrijd kijken. Ook was hij vrijwilliger in de pastorietuin van onze kerk. De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit en verhuisde hij naar een mooi appartement in de Korenbuurt. Helaas heeft hij hier niet lang van mogen genieten.

Net begonnen aan haar 91ste levensjaar overleed op 5 april Giny Olthuis-Grob. Met haar man Antoon, die haar veel te vroeg ontviel, kreeg ze twee zonen. Ze was bij haar schoonmoeder en zwager Herman ingetrouwd en heeft beiden heel liefdevol naar hun einde gebracht. Giny was een bescheiden mens die niet veel nodig had om gelukkig te zijn. Op haar 53ste haalde ze nog haar zwemdiploma. Ze was blij met de “zwemdames” en haar fietsvriendinnen. Heel gek met haar jongens, haar schoondochters en vier kleinkinderen die alles van haar kregen. Giny was een gelovige vrouw met een rotsvast vertrouwen in God. De laatste jaren kreeg ze in Backenhagen een liefdevolle verzorging.

 Op 5 april 2022 overleed op 93 jarige leeftijd Jan Kuipers. Hij was 61 jaar jaar getrouwd met Nel Aalders en samen hadden ze 2 dochters en 5 kleinkinderen.
Jan genoot van zijn gezin en familie. Bijzondere, maar ook traditionele familie­gebeurtenissen werden altijd groots gevierd.Jan was een gelovig man, bescheiden, sober voor zichzelf maar met een oprechte belangstelling voor zijn medemens. Zijn humor en punctualiteit heeft hij tot het einde behouden. In onze parochie was hij een gewaardeerde vrijwilliger. Vele jaren was hij voorzitter van de Caritas en was hij collectant. Ook was hij lid van onze eerste Parochievergadering en stond hij aan de basis van de Stichting tot Steun aan de Onze Lieve Vrouweparochie. Voor zijn inzet kreeg hij een pauselijke onderscheiding. De gezondheid van Jan ging de laatste jaren hard achteruit, en in augustus 2021 was langer thuisblijven niet meer mogelijk en verhuisde Jan naar het TMZ. Tot het laatst geestelijk heel goed, is hij vredig ingeslapen.

Bijna 92 jaar oud, overleed op 17 maart, Siny Schiphorst-Krakers. Met haar man Ben, die haar in 1983 tijdens de vakantie in Oostenrijk ontviel, had ze een gezin gesticht, met drie kinderen. Later volgden er acht kleinkinderen en één achterkleinkind. Samen vormden ze samen een warme en hechte familie. Siny was een bescheiden, aardige en gastvrije vrouw.  Zij stond altijd voor iedereen klaar.
Maria speelde een belangrijke rol in haar leven. Siny was verknocht aan de Noork en zei altijd: “Ik bin geboorn in ‘n Noork en ik goa dood in ‘n Noork”.  De laatste jaren werd ze liefdevol verzorgd in Backenhagen.

Op 5 maart overleed, na een lang ziekbed, Gerrie Egberink-Van Harten, 80 jaar oud. Ofschoon ze in haar leven veel in het ziekenhuis verbleef, was ze toch altijd optimistisch en mentaal een heel sterke vrouw. Gerrie was getrouwd met Bert Egberink, die haar in 2018 ontviel. Samen kregen ze drie kinderen en vier kleinkinderen. Bert voer als scheepswerktuigkundige over de wereldzeeën voor hij sluismeester werd op de sluis bij de Waarbeek. Daar woonden ze 47 jaar, toen werd er verhuisd naar een appartement aan de Castorweg. Gerrie kon goed handwerken, ze zong in het koor van de voormalige Willibrordkerk, hielp ook met de kerkschoonmaak. Ze was een gelovige vrouw, en wilde graag haar Bert terugzien.

Zaterdagavond 5 maart ontvingen we het trieste bericht dat Gerard Freriksen, tijdens een vakantie, volkomen onverwachts is overleden. Hij was 81 jaar. Zijn hele leven woonde hij aan de Deurningerstraat, voelde hij zich verbonden met de Onze Lieve Vrouw en was jaren lang een betrokken vrijwilliger. Altijd met een vriendelijk gezicht, een kleine twinkel in z’n ogen, een beetje bedachtzaam, het liefst op de achtergrond, beschikbaar voor heel uiteenlopende taken. ‘s Maandags was hij actief in de tuinploeg. Hij bouwde mee aan de kerststal. Maar ook zat hij in de locatieraad/pastoraatsgroep. Daar voerde hij nooit als eerste het woord over iets. Maar als hij sprak, had hij wel degelijk een goed doordacht standpunt of aanvullende relevante vragen. Nooit deden  we tevergeefs een beroep op Gerard. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.
Bidden we om sterkte voor zijn vrouw en voor hun kinderen en kleinkinderen die met de lege plaats achterblijven.
Locatieraad en pastoraatsgroep Onze Lieve Vrouwekerk. 

Op 4 maart is José Heerbaart overleden, 75 jaar oud. Ze was ruim 50 jaar getrouwd met Tonnie Groot Kormelink, en ze kregen twee zonen en een kleinzoon, de oogappel van José. José was de spil van het gezin, vol liefde, hartelijkheid en gastvrijheid. Haar leven kende veel verdriet, pijn en beperkingen door haar chronische ziekte. Toch bleef ze toegewijd aan haar gezin, optimistisch en veerkrachtig, gericht op mensen die zorg nodig hadden. Ze was vrijwilliger bij de VTB club in Oldenzaal en Sensoor in Hengelo. Dankbaar vierde ze haar 75e verjaardag. Daarna ging het snel bergafwaarts met haar gezondheid en moest ze haar leven teruggeven aan haar Schepper. Zoals ze zelf zei: “Aan het eind van ons leven straalt eeuwig Licht!

Op 24 februari overleed na een ziekteperiode, in het hospice te Haaksbergen, waar hij slechts één nacht verbleef, Jan Pouwel. Hij mocht 78 jaar worden. Met Ine ter Beek, van Delden komend, krijgt Jan de zonen John en Marco. Het gezin woont lang aan de Brederostraat waar de zolder wel een museum leek. Jan en Ine bezochten graag de rommelmarkten en Jan kon alles gebruiken. Als postbesteller bij de PTT loopt Jan wel 25 jaar de binnenstad, iedereen kent hem. Met partner Petra kent Jan nog een paar heel gelukkige jaren. Jan was een gelovige man, die zich nu in het hemelse weer gevoegd heeft bij Marco, die hij in 2011 plotseling verloor en bij Ine, die een jaar later overleed.

Woensdag 23 februari kregen we bericht van het onverwacht overlijden van Bernard Wennink. Hij was 76 jaar. Allemaal kenden we hem. Niet alleen als trouwe parochiaan, geboren in de OL Vrouwestraat, maar ook als voorganger, vroeger in de woensdagochtend-vieringen, en tot op heden in  weekendvieringen en in uitvaarten. Ook achter de schermen was hij in stilte actief voor de Onze Lieve Vrouw. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.
Hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was, maar hield dat gegeven graag beperkt tot een kleine kring, en wilde met zijn vrijwilligerswerk doorgaan zo lang hij kon.
We herinneren ons zijn heel persoonlijke overweging in de laatste Allerzielenviering, waarin hij sprak over het overlijden van zijn vrouw, wetend dat hij haar spoedig zou volgen.
Rotsvast was hij ervan overtuigd dat hij haar weer zou ontmoeten in het hemelse paradijs, woorden waarmee hij veel van zijn In Memoriams afsloot.
We bidden dat zijn wens waarheid mag zijn.
Locatieraad en Pastoraatsgroep Onze Lieve Vrouwekerk

Op 21 februari overleed plotseling Johan Nijhuis, 80 jaar oud. Hij was getrouwd met Martha Londeman en ze kregen twee dochters en drie kleinkinderen. Johan en Martha runden een schildersbedrijf en een verfspeciaalzaak aan de Berfloweg. Nadat het bedrijf overging op hun dochter en schoonzoon, vonden Johan en Martha een mooie plek aan de Oldenzaalsestraat. Johan bleef nog lang adviseur en streek af en toe nog een kwastje mee. Bij vrienden in Albergen hield hij een grote moestuin aan, die er altijd puik bij lag. Met hen ging het in de vakanties vaak op Frankrijk aan. Johan, een gelovige man, beleefde ook veel plezier aan het fluiten van wedstrijden in het amateurvoetbal, hij hield dat heel lang vol.

Op 17 februari overleed Marietje Siemerink-Hartgerink, 76 jaar oud. Ze was 47 jaar getrouwd met Gerard Siemerink. Ze woonden aan de Landmansweg  en kregen een dochter, een zoon en drie kleinkinderen. Ze groeide op in Hengevelde waar ze met haar zus een fijne jeugd had. Ze was gul en hield van gezelligheid, bij haar was het altijd een zoete inval. Buren, vrienden, ook de vriendjes van de kinderen, en later de kleinkinderen, iedereen was altijd welkom bij haar. Toen haar Gerard haar in 2014 ontviel werd ze vrijwilligster in Backenhagen. In september werd ze ernstig ziek, ze heeft toen heel moedig haar geliefde huis verkocht en ging in Backenhagen wonen.

Op 11 februari overleed, Mia Mulder-Hoppe, 97 jaar oud. Ze was getrouwd met Leo Mulder,die haar in 2002 ontviel. Ze woonden aan de Elsbeekweg, en kregen een dochter, twee zonen en 6 kleinkinderen. Mia, geboortig uit het Duitse Altenberge, groeide op in het armoedige veengebied, in Fehndorf, net over de grens bij Emmen, een plek waar ze haar leven lang nog vaak op bezoek ging. Tot voor 4 jaar reed ze nog zelf auto. Mia had een groot hart voor haar familie en voor anderen. Ze is altijd de principes uit haar jeugd trouw gebleven: Zorg voor je zelf, voor elkaar en voor vrijheid. Mia had tot op het laatst de touwtjes in handen en kon zich met wat hulp van de thuiszorg heel goed redden. Omringd door haar dierbaren sliep ze heel rustig voorgoed in.

Op 10 februari 2022 overleed plotseling Aly ten Hove-Bulte op de leeftijd van 78 jaar. Ze was 37 jaar getrouwd met Frans ten Hove, die in 2010 plotseling overleed. Ze was een lieve vrouw die nuchter in het leven stond. Ze woonden aan de Koekoekweg in het ouderlijk huis van Frans, waar Aly jarenlang naailes heeft gegeven. Na het overlijden van Frans verhuisde ze naar een appartement aan de Hans Vonkstraat waar ze het heel erg naar haar zin had. Ze werd geboren in Oldenzaal en deze stad had nog steeds een grote aantrekkingskracht voor haar. Als vrijwilligster bij Backenhagen gaf ze handwerkles. Ze hield van gezelligheid, en ze ging dan ook geregeld ergens een broodje eten met haar zus of nichtje.

 

 

Mogen onze overledenen rusten in Gods Licht. Mogen zij die met de lege plaats achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.