GEEN VIERINGEN NA 17.00 UUR OOK NIET MET KERSTMIS

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden.
Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie.
In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.
Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen.

Heel ingrijpend maar begrijpelijk.
Hopelijk pakt dit positief uit en kunnen we elkaar in het nieuwe jaar weer ontmoeten.

Blijf gezond en wees lief voor elkaar

CORONAMAATREGELEN VOOR EN TIJDENS DE VIERINGEN

Doordat de coronabesmettingen snel oplopen, worden enkele maatregelen in onze geloofsgemeenschap weer aangescherpt:

  1. Ontsmetten handen bij binnenkomst kerk;
  2. 1,5 meter afstand in de banken en ook als men ter communie gaat;
  3. Mondkapje op tijdens het lopen, zittend in de bank mag het mondkapje af;
  4. Koren mogen blijven zingen met onderling 1,5 meter afstand;
  5. Volkszang is toegestaan;
  6. Bij het ter communie gaan mondkapje op en vooraf handen ontsmetten;
  7. Bij het verlaten van de kerk de 1,5 meter regel hanteren.

Het blijft een lastige situatie, maar de gezondheid gaat voor. Laten we met elkaar de regels en onze naaste medemens respecteren.

SENIORENMIDDAGEN

Na een periode van beperkingen door Corona, waren er weer seniorenmiddagen. Om zo voorzichtig mogelijk te zijn, hebben we twee middagen georganiseerd.

Pastoor Jansen sprak beide middagen over het thema: “Kiezen voor het priesterschap in deze tijd”. De senioren waren enthousiast over zijn openheid. Zijn verhaal was niet alleen boeiend om de inhoud maar ook om de overtuiging waarmee hij ons vertelde wat hem dreef. De wijze waarop hij moest omgaan met de tegenslagen in de kerk: terugloop, misbruik in de kerk en kerksluitingen, alles werd benoemd. Vooral aansprekend was hoe pastor Jansen hier zelf mee omgaat. Boeiende maar ook gezellige  middagen waarin de bezoekers in het tweede gedeelte met hem in gesprek konden gaan.

 

NIEUWE PLEK VOOR EEN KAARSJE VOOR MARIA

Er was altijd een koperen plaat voor een kaarsje bij de icoon van Maria.
Helaas is die plaat enige tijd geleden gestolen. Om dat niet weer te laten gebeuren is er nu een mooie roodbruine natuurstenen plaat aangebracht. Onze vrijwilliger heeft er een mooi stukje werk van gemaakt.

 

VERHUIZEN NAAR EEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAP

Door te verhuizen komt u mogelijk ongemerkt in een andere geloofs­gemeenschap. We horen regelmatig dat mensen daar verbaasd over zijn.
Namens de nieuwe geloofsgemeenschap krijgt u een welkomstbrief met daarin ook de vraag “wilt u bij deze geloofs­gemeenschap ingeschreven worden of blijft u liever bij de vorige?” Dat laatste kan namelijk ook. Als u niet antwoordt, wordt u opgenomen in het ledenbestand van de “nieuwe” geloofsgemeenschap, dus waar uw nieuwe adres onder valt.
Het is daarom zaak om op die brief te reageren. Het geeft iedereen duidelijkheid.

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

Regelmatig geeft het pastoraal team een digitale Pastorale Nieuwsbrief uit.
Deze kan actueler zijn dan het Parochieblad Samenloop.
Een afdruk van deze nieuwsbrief vindt u onder NIEUWS.
Maar deze afdruk heeft beperkingen. U kunt de filmpjes niet afspelen
en links naar e-mailadressen en websites werken ook niet.
Het origineel heeft deze manco’s niet. U kunt zich daar eenvoudig op
abonneren door een verzoek via contact@pastoraalteam.nl.
U krijgt de nieuwsbrief dan op uw email thuis.
U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Kunnen we iets voor u doen?
Bij een ernstige ziekte, een overlijden of  bij ernstige problemen of zorgen.
Laat het ons weten:
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Kent u iemand die is opgenomen?
Kent u iemand, die kort geleden in een verzorging- of verpleeghuis is opgenomen,
laat ons dat weten. We horen dat soms niet of pas laat.
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Ziekenzalving en pastorale nood
Hiervoor kunt u bellen: 06 – 2325 4488.

Onze website is altijd actueel
We hebben onze website drastisch vernieuwd. De vaste informatie is weer up-to-date.
Een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw in “OLV door de tijd” of een rondleiding
door de kerk in “In en rond onze kerk” zal u mogelijk interesseren.
Samenloop verschijnt om de 5 à 7 weken en is dus niet altijd actueel.
Daarom vindt u de meest recente zaken op deze website.