VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN

Met ingang van vandaag is aanmelden voor een viering niet meer nodig.
Met inachtneming van de anderhalve meter regel is er in onze kerk ruimte
voor 100 mensen. Het aantal koorzangers is uitgebreid naar 12.
De basisregels blijven van kracht: afstand houden, handen ontsmetten
en bij klachten thuisblijven.
Bij binnenkomst wordt uw aanwezigheid geregistreerd, zodat we u kunnen
bereiken als dat nodig mocht zijn. Mondkapje is niet meer verplicht.
Het uitreiken van de H. Communie blijft zoals we dat inmiddels gewend zijn.

 

BEDEVAART KEVELAER GAAT NIET DOOR

In Samenloop nr. 5 staat een bericht over de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.
Maar inmiddels is besloten deze, definitief, dit jaar NIET door te laten gaan.
Ondanks de versoepelingen rondom COVID-19 acht de commissie het niet
verantwoord de bedevaart te organiseren.
Dit geldt ook voor de bedevaart per fiets naar Kevelaer.

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

Regelmatig geeft het pastoraal team een digitale Pastorale Nieuwsbrief uit.
Deze kan actueler zijn dan het Parochieblad Samenloop.
Een afdruk van deze nieuwsbrief vindt u onder NIEUWS.
Maar deze afdruk heeft beperkingen. U kunt de filmpjes niet afspelen
en links naar e-mailadressen en websites werken ook niet.
Het origineel heeft deze manco’s niet. U kunt zich daar eenvoudig op
abonneren door een verzoek via contact@pastoraalteam.nl.
U krijgt de nieuwsbrief dan op uw email thuis.
U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Kunnen we iets voor u doen?
Bij een ernstige ziekte, een overlijden of  bij ernstige problemen of zorgen.
Laat het ons weten:
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Kent u iemand die is opgenomen?
Kent u iemand, die kort geleden in een verzorging- of verpleeghuis is opgenomen,
laat ons dat weten. We horen dat soms niet of pas laat.
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Ziekenzalving en pastorale nood
Hiervoor kunt u bellen: 06 – 2325 4488.

Onze website is altijd actueel
We hebben onze website drastisch vernieuwd. De vaste informatie is weer up-to-date.
Een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw in “OLV door de tijd” of een rondleiding
door de kerk in “In en rond onze kerk” zal u mogelijk interesseren.
Samenloop verschijnt om de 5 à 7 weken en is dus niet altijd actueel.
Daarom vindt u de meest recente zaken op deze website.