ONZE PATROONHEILIGE

Zondag 27 juni is het feest van Maria van Altijddurend Bijstand,
de patrones van onze kerk.
Het valt dit jaar op zondag en we zijn heel blij dat we hier
aandacht aan kunnen geven met een extra Eucharistieviering
om 09.30 uur met pastoor Jansen.
We mogen weer 70 mensen toelaten in de vieringen.
Wel is aanmelden nog steeds nodig. Dit kan via deze website
onder menu VIERINGEN, of via www.meevieren.nl

 

EEN NOVEENKAARS BIJ MARIA

Om op deze feestdag extra de voorspraak van Maria te vragen of uit dankbaarheid, kunt u
een noveenkaars branden bij haar beeltenis op het altaar in de Onze Lieve Vrouwekerk.
U kunt deze kaars bestellen door voor 24 juni  € 5,- over te maken naar bankrekening
NL62 RABO 0327 5474 72 met vermelding van “noveenkaars” en uw intentie.
Ook mensen die zich verbonden voelen met onze kerk en met Maria, kunnen op deze
manier extra haar voorspraak vragen.
U kunt ook voor 24 juni een briefje met het geld en uw intentie in de brievenbus van de
pastorie doen. Dan komt het ook goed.
Die dag staat de beeltenis van Maria op het altaar en steken wij uw kaars voor haar aan.
Al die verstild brandende lichtjes, negen dagen lang, bij onze Moeder van Altijddurende
Bijstand geven het grote vertrouwen weer dat wij in haar stellen.
Misschien wilt u de kaars na afloop van de viering graag mee naar huis nemen.
Laat u dat dan even weten? Dan houden we daar rekening mee.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021

Kinderen die na de zomervakantie in groep 5 zitten, kunnen zich voor 1 juli opgeven voor de
E.H.Communie bij het secretariaat@pastoraalteam.nl.
Vermeld hierbij je naam, de school waar je op zit en de geloofsgemeenschap waar je bij hoort.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Kunnen we iets voor u doen?
Bij een ernstige ziekte, een overlijden of  bij ernstige problemen of zorgen.
Laat het ons weten:
Tel.   074 – 291 26 28  –  olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Kent u iemand die is opgenomen?
Kent u iemand, die kort geleden in een verzorgings- of verpleeghuis is opgenomen,
laat ons dat weten. We horen dat soms niet of pas laat.
Tel.   074 – 291 26 28  –  olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Ziekenzalving en pastorale nood
Hiervoor kunt u bellen: 06 – 2325 4488.

Onze website is altijd actueel
We hebben onze website drastisch vernieuwd. De vaste informatie is weer up-to-date.
Een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw in “OLV door de tijd” of een rondleiding
door de kerk in “In en rond onze kerk” zal u mogelijk interesseren.
Samenloop verschijnt om de 5 à 7 weken en is dus niet altijd actueel.
Daarom vindt u de meest recente zaken op deze website.

 

BEPERKTE RUIMTE VOOR TOEGANG VIERINGEN

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten vanaf 29 april een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Dat betekent dat in de Onze Lieve Vrouwekerk vanaf nu 70 mensen welkom zijn. Wel met inachtneming van de bekende regels van het RIVM, voor afstand, mondkapjes en handhygiëne.
Ook is het nodig om u aan te melden. Dit kan via deze website onder menu VIERINGEN of via www.meevieren.nl.”

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

Regelmatig geeft het pastoraal team een digitale Pastorale Nieuwsbrief uit. Een nieuwsbrief die actueler zijn dan het Parochieblad Samenloop.
Om u kennis te laten met deze nieuwsbrief leggen wij er altijd een aantal achterin de kerk om mee te nemen. Daarmee bereiken we lang niet iedereen en daarom willen wij u er langs deze weg op attent maken.
Als u er een abonnement op neemt, krijgt u deze op uw e-mail. U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief. Aanmelden kan via contact@pastoraalteam.nl. Laat u dan even weten dat u de Pastorale Nieuwsbrief graag op uw e-mail wilt ontvangen.