SAM’S KLEDINGACTIE

Op zaterdag 16 oktober 2021 is er weer de halfjaarlijkse kledinginzameling van
Sam’s kledingactie voor mensen in nood.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur kan kleding worden afgegeven bij de volgende inzamelpunten:

Staringstraat 3
Mor Augin kerk, Castorweg 2
St.Franciscus van Assisikerk, Berfloplein  18
Thaborkerk, G.Peuscherstraat 1
Raphael-Exoduskerk, Joseph Haydnlaan
St. Janschool, Oude Postweg 55-57
St. Lambertusbasiliek, Enschedesestraat  3

De organisatie is blij met alle goede bruikbare kleding.
Ook schoeisel en huishoudtextiel (lakens, handdoeken en gordijnen) zijn welkom.

 

KOFFIEDRINKEN NA DE VIERINGEN

We hebben bericht gekregen dat we na de vieringen weer mogen starten om
met elkaar een kopje koffie te drinken. Dat om weer op die manier de gewenste
ontmoetingsfunctie inhoud te geven.
Dit uiteraard met in acht neming van de 1,5 meter afstand en rekening houdend met
de voorwaarden die bij samenkomen in coronatijd al sinds het begin gelden.
Voor onze geloofsgemeenschap betekent dit, dat we vanaf zaterdag 4 september
voor U weer een heerlijk kopje koffie of thee mogen schenken achter in de kerk.

U bent van harte welkom.

 

VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN

Het aanmelden voor een viering is niet meer nodig.
Met inachtneming van de anderhalve meter regel is er in onze kerk ruimte
voor 100 mensen. Het aantal koorzangers is uitgebreid naar 12.
De basisregels blijven van kracht: afstand houden, handen ontsmetten
en bij klachten thuisblijven.
Bij binnenkomst wordt uw aanwezigheid geregistreerd, zodat we u kunnen
bereiken als dat nodig mocht zijn. Mondkapje is niet meer verplicht.
Het uitreiken van de H. Communie blijft zoals we dat inmiddels gewend zijn.

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

Regelmatig geeft het pastoraal team een digitale Pastorale Nieuwsbrief uit.
Deze kan actueler zijn dan het Parochieblad Samenloop.
Een afdruk van deze nieuwsbrief vindt u onder NIEUWS.
Maar deze afdruk heeft beperkingen. U kunt de filmpjes niet afspelen
en links naar e-mailadressen en websites werken ook niet.
Het origineel heeft deze manco’s niet. U kunt zich daar eenvoudig op
abonneren door een verzoek via contact@pastoraalteam.nl.
U krijgt de nieuwsbrief dan op uw email thuis.
U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Kunnen we iets voor u doen?
Bij een ernstige ziekte, een overlijden of  bij ernstige problemen of zorgen.
Laat het ons weten:
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Kent u iemand die is opgenomen?
Kent u iemand, die kort geleden in een verzorging- of verpleeghuis is opgenomen,
laat ons dat weten. We horen dat soms niet of pas laat.
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Ziekenzalving en pastorale nood
Hiervoor kunt u bellen: 06 – 2325 4488.

Onze website is altijd actueel
We hebben onze website drastisch vernieuwd. De vaste informatie is weer up-to-date.
Een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw in “OLV door de tijd” of een rondleiding
door de kerk in “In en rond onze kerk” zal u mogelijk interesseren.
Samenloop verschijnt om de 5 à 7 weken en is dus niet altijd actueel.
Daarom vindt u de meest recente zaken op deze website.