Beperkte verruiming voor toegang vieringen

 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten vanaf 29 april een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Dat betekent dat in de Onze Lieve Vrouwekerk vanaf nu 70 mensen welkom zijn. Wel met inachtneming van de bekende regels van het RIVM, voor afstand, mondkapjes en handhygiëne.

Ook is het nog nodig om u aan te melden via  Meevieren.nl

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

Regelmatig geeft het pastoraal team een digitale Pastorale Nieuwsbrief uit. Een nieuwsbrief die actueler zijn dan het Parochieblad Samenloop.
Om u kennis te laten met deze nieuwsbrief leggen wij er altijd een aantal achterin de kerk om mee te nemen. Daarmee bereiken we lang niet iedereen en daarom willen wij u er langs deze weg op attent maken.
Als u er een abonnement op neemt, krijgt u deze op uw e-mail. U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief. Aanmelden kan via contact@pastoraalteam.nl. Laat u dan even weten dat u de Pastorale Nieuwsbrief graag op uw e-mail wilt ontvangen.

 

VERNIEUWDE WEBSITE O.L.VROUW

We hebben onze website drastisch vernieuwd. Veel vaste informatie was niet up-to-date of onvolledig. Bovendien is de website nu ook duidelijker en oogt ze vriendelijker.
Misschien vindt u een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw interessant, ga dan naar “OLV door de tijd”. Ook kunt u een rondleiding door de kerk maken in “In en rond onze kerk”. U komt dan zeker wel iets tegen dat u nog niet wist.
Vanzelfsprekend worden Jaargedachtenissen, Misintenties en de overledenen van de afgelopen periode vermeld. En natuurlijk ontbreekt het actuele nieuws niet. Nu zeker belangrijk, met de nogal veranderde coronaregels.
We hopen dat onze website bijdraagt om u (nog) meer betrokken te voelen bij de Onze Lieve Vrouwekerk.