KERKBALANS ACTIE 2021

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”
Met dit thema start de actie kerkbalans die loopt van 16 januari tot 1 februari 2021 (maar na deze datum komt de ingeleverde enveloppe ook nog op de goede plek terecht)
In deze jaarlijks terugkerende actie vragen parochies aan hun leden om financieel bij te dragen aan het voortbestaan van de kerken.
U zult wel begrijpen dat Uw steun dit jaar nog meer nodig is dan voorgaande jaren vanwege de corona maatregelen die wij dit jaar hebben moeten toepassen en er maar weinig mensen de vieringen hebben kunnen en mogen bezoeken.
De enveloppen van de actie kerkbalans worden door de corona-tijd grotendeels per post  bezorgd en ook om die reden worden de retourenveloppen niet bij u opgehaald.
Wel vragen wij u vriendelijk het ingevulde antwoordformulier in de retourenveloppe terug te zenden. Postzegel plakken is niet nodig.
Het verzenden van geld in deze enveloppe is door Post.NL verboden. U mag deze wel zelf bezorgen in de brievenbus van de pastorie.
De meeste mensen betalen inmiddels automatisch per bank en daar gaat onze voorkeur ook naar uit en zijn wij reuze blij mee.
Enkele parochianen geven nog de voorkeur aan contante betaling en bij deze mensen proberen wij, met enkele vrijwilligers,  de kerkbalans enveloppe persoonlijk te brengen en de retour enveloppe weer op te halen.
Toch vragen wij U om te overwegen dit in het vervolg per bank te (laten) regelen.
Alvast hartelijk bedankt voor Uw bijdrage.

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

Regelmatig geeft het pastoraal team een digitale Pastorale Nieuwsbrief uit. Een nieuwsbrief die actueler zijn dan het Parochieblad Samenloop.
Om u kennis te laten met deze nieuwsbrief leggen wij er altijd een aantal achterin de kerk om mee te nemen. Daarmee bereiken we lang niet iedereen en daarom willen wij u er langs deze weg op attent maken.
Als u er een abonnement op neemt, krijgt u deze op uw e-mail. U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief. Aanmelden kan via contact@pastoraalteam.nl. Laat u dan even weten dat u de Pastorale Nieuwsbrief graag op uw e-mail wilt ontvangen.

 

VERNIEUWDE WEBSITE O.L.VROUW

We hebben onze website drastisch vernieuwd. Veel vaste informatie was niet up-to-date of onvolledig. Bovendien is de website nu ook duidelijker en oogt ze vriendelijker.
Misschien vindt u een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw interessant, ga dan naar “OLV door de tijd”. Ook kunt u een rondleiding door de kerk maken in “In en rond onze kerk”. U komt dan zeker wel iets tegen dat u nog niet wist.
Vanzelfsprekend worden Jaargedachtenissen, Misintenties en de overledenen van de afgelopen periode vermeld. En natuurlijk ontbreekt het actuele nieuws niet. Nu zeker belangrijk, met de nogal veranderde coronaregels.
We hopen dat onze website bijdraagt om u (nog) meer betrokken te voelen bij de Onze Lieve Vrouwekerk.