MONUMENT OP KERKPLEIN ERNSTIG BESCHADIGD

Het was flink schrikken, maandagmorgen 9 mei, toen ontdekt werd dat het monument tegen seksueel misbruik van kinderen ernstig was beschadigd. Het glazen gedeelte aan de achterzijde lag in gruzels op de grond. Er lag natuurlijk geen briefje bij. Moet je denken aan vernielzuchtige jongeren of aan een doelbewuste daad?

Er is direct aangifte gedaan en in de buurt is navraag gedaan.

Gelukkig ziet het er naar uit dat het wel kan worden hersteld. De spelende kinderen en het hondje rond Maria zijn gelukkig nog heel. Inmiddels is al contact opgenomen met Frans Houben, de kunste-
naar en maker, die hier natuurlijk enorm van is geschrokken.

Mocht u iets gehoord of gezien hebben of enig vermoeden hebben, dan is het natuurlijk fijn als u dat meldt.

 

IN HENGELO HEBBEN ZE IETS GOED BEGREPEN: HERSTEL BEGINT MET ERKENNING

Dit is een toepasselijke en aansprekende column van de journalist Gerard ter Horst, werkzaam bij Opinie & Debat van het Nederlands Dagblad. Hij schreef dit artikel omdat op 9 april het precies 10 jaar was geleden dat het monument werd onthuld.

Bij de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo (O.) werd deze week precies tien jaar geleden, op Tweede Paasdag 9 april, een ‘monument voor het seksueel misbruikte kind’ onthuld. Dat gebeurde door de maker, kunstenaar Frans Houben in het bijzijn van kardinaal Wim Eijk en de plaatselijke pastoor Koos Smits. Glazenier Houben is zelf slachtoffer van misbruik in een katholiek jongensinternaat.

Aan de onthulling ging een berouwvolle gebedsviering in de kerk vooraf, waarin de kardinaal de misbruikdaders scherp toesprak. Hij miste vaak oprecht berouw en zag bij hen een neiging tot bagatelliseren.

Het monument viel op door de kinderlijke onschuld ervan, met kinderfiguren en een hondje, in felle kleuren afgezet tegen een grijze Maria-figuur op de achtergrond. Het kwam er op initiatief van de locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw. Dit plan kwam me voor als één van de noodzakelijke reacties op het vreselijke misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken, zoals dat vanaf 2010 in de publiciteit was gekomen.

Eerlijk gezegd ben ik na tien jaar benieuwd of het monument er nog is, en zo ja, in welke staat. Dus reis ik naar Hengelo, waar één conclusie rest: de initiatiefnemers van toen, die de ‘oorverdovende stilte’ over het misbruik wilden doorbreken met een monument dat recht deed aan álle slachtoffers, hebben woord gehouden. Het monument, naast de hoofdingang van de grootse kerk, ligt er verzorgd bij. De frisse kleuren zijn volledig intact, de grijze Maria beschermt.

Aan de muur hangt een houder met een gevouwen A4, waarin de bedoeling nog eens goed wordt uitgelegd. Dit betreft een ‘monument van herinnering’ aan de vele kinderen die slachtoffer zijn, ‘binnen en buiten de kerk’. Kinderen moeten écht kind kunnen zijn, onschuldig en onbezorgd. Het monument erkent ‘het ernstige leed en de blijvende schade die aan misbruikte kinderen’ is toegebracht. En wil kerkelijke leiders herinneren aan hun feilbaarheid.

In de dagelijks geopende Mariakapel bij de kerk mijmer ik over de tiende verjaardag van dit monument. De geloofsgemeenschap heeft echt plek ingeruimd voor de inktzwarte bladzijde. Een ieder die de kerk in wil, ontkomt er niet aan. Het lost de pijn en schade van het misbruik niet op, toch hebben ze in Hengelo iets goed begrepen: herstel begint met erkenning.

Gerard ter Horst

EN DAN NU DIT . . .

Het monument van hoop is vernield. Tien jaar is er respect getoond, tien jaar lang hebben vele mensen het monument bezocht, er bij gebeden, zelfs bloemen geplaatst. in ieder geval: voor velen is het monument een teken van erkenning van ondervonden leed geworden. De oorverdovende stilte over het verschrikkelijke gebeuren is ermee doorbroken. En het einde is in vele landen nog niet in zicht.

Het is in triest en het doet niet alleen de initiatiefnemers maar zeker ook de slachtoffers van toen, erg veel pijn, dat nog niemand zich gemeld heeft.

Iemand heeft het, bedoeld of onbedoeld, enorm beschadigd.

 

 

VIERINGEN IN DE O.L.VROUWEKERK

zaterdag 14 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het koor , voorganger pastor Huisman, pr
zaterdag 21 mei 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het koor , voorganger A.Zoet,pw
donderdag 26 mei: 09.30 uur Hemelvaartsdag Woord- en Comm.viering met pastor Zoet
zaterdag 28 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het koor , voorganger pastor Huisman, pr
zaterdag 4 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het koor, voorganger Marian Kroeze
zaterdag 11 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het koor, voorganger Elise Gaalman
zaterdag 18 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het koor, voorganger A. Zoet, pw
zaterdag 25 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het koor, voorganger, Hennie Oude Middendorp

 

IN MEMORIAM

Woensdag 23 februari kregen we bericht van het onverwacht overlijden van Bernard Wennink. Hij was 76 jaar. Allemaal kenden we hem. Niet alleen als trouwe parochiaan, geboren in de OL Vrouwestraat, maar ook als voorganger, vroeger in de woensdagochtend-vieringen, en tot op heden in  weekendvieringen en in uitvaarten. Ook achter de schermen was hij in stilte actief voor de Onze Lieve Vrouw. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.
Hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was, maar hield dat gegeven graag beperkt tot een kleine kring, en wilde met zijn vrijwilligerswerk doorgaan zo lang hij kon.
We herinneren ons zijn heel persoonlijke overweging in de laatste Allerzielenviering, waarin hij sprak over het overlijden van zijn vrouw, wetend dat hij haar spoedig zou volgen.
Rotsvast was hij ervan overtuigd dat hij haar weer zou ontmoeten in het hemelse paradijs, woorden waarmee hij veel van zijn In Memoriams afsloot.
We bidden dat zijn wens waarheid mag zijn.
Locatieraad en Pastoraatsgroep Onze Lieve Vrouwekerk.

 

IN MEMORIAM

Zaterdagavond ontvingen we het trieste bericht dat Gerard Freriksen, tijdens een vakantie, volkomen onverwachts is overleden. Hij was 81 jaar.
Zijn hele leven woonde hij aan de Deurningerstraat, voelde hij zich verbonden met de Onze Lieve Vrouw en was jaren lang een betrokken vrijwilliger. Altijd met een vriendelijk gezicht, een kleine twinkel in z’n ogen, een beetje bedachtzaam, het liefst op de achtergrond, beschikbaar voor heel uiteenlopende taken. ‘s Maandags was hij actief in de tuinploeg. Hij bouwde mee aan de kerststal. Maar ook zat hij in de locatieraad/pastoraatsgroep. Daar voerde hij nooit als eerste het woord over iets. Maar als hij sprak, had hij wel degelijk een goed doordacht standpunt of aanvullende relevante vragen. Nooit deden  we tevergeefs een beroep op Gerard. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.
Bidden we om sterkte voor zijn vrouw en voor hun kinderen en kleinkinderen die met de lege plaats achterblijven.
Locatieraad en Pastoraatsgroep Onze Lieve Vrouwekerk. 

 

AUTOMATISCHE BETALING KERKBALANS/KERKBIJDRAGE

Het was spannend, nu de actie Kerkbalans al voor de tweede keer plaatsvond tijdens de beperkingen door Corona.
Gelukkig hebben mensen toch positief gereageerd en liet een aantal weten hun automatische bijdrage te willen verhogen.
Daar zijn we heel blij mee. Wij horen echter van mensen dat hun bank deze wijziging niet verwerkt heeft. Zij verwachtten dat wij dit met de bank kunnen regelen. Dat is een misverstand.
Een automatische betaling is iets tussen U en Uw bank. Als U daarin iets wilt veranderen, dient U dat zelf aan Uw bank te laten weten. Wij kunnen dat niet voor U doen. Dus misschien moet U dit goede voornemen alsnog even aan Uw bank doorgeven.

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

De pastorale nieuwsbrief is het afgelopen jaar op de website geplaatst om U allen te laten kennismaken met deze nieuwsbrief.

Het pastoraal team geeft regelmatig een Nieuwsbrief uit waar u zich op kunt abonneren. U krijgt de Nieuwsbrief dan op uw email waarbij U ook heel makkelijk kunt doorlinken naar filmpjes en andere linken die u aan kunt klikken wat op de website niet mogelijk is.

Een mailtje naar contact@pastoraalteam.nl  is voldoende om de Pastorale Nieuwsbrief op Uw mail te ontvangen.
U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief.

 

NIEUWE PLEK VOOR EEN KAARSJE VOOR MARIA

Er was altijd een koperen plaat voor een kaarsje bij de icoon van Maria.
Helaas is die plaat enige tijd geleden gestolen. Om dat niet weer te laten gebeuren is er nu een mooie roodbruine natuurstenen plaat aangebracht. Onze vrijwilliger heeft er een mooi stukje werk van gemaakt.

 

VERHUIZEN NAAR EEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAP

Door te verhuizen komt u mogelijk ongemerkt in een andere geloofs­gemeenschap. We horen regelmatig dat mensen daar verbaasd over zijn.
Namens de nieuwe geloofsgemeenschap krijgt u een welkomstbrief met daarin ook de vraag “wilt u bij deze geloofs­gemeenschap ingeschreven worden of blijft u liever bij de vorige?” Dat laatste kan namelijk ook. Als u niet antwoordt, wordt u opgenomen in het ledenbestand van de “nieuwe” geloofsgemeenschap, dus waar uw nieuwe adres onder valt.
Het is daarom zaak om op die brief te reageren. Het geeft iedereen duidelijkheid.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Kunnen we iets voor u doen?
Bij een ernstige ziekte, een overlijden of  bij ernstige problemen of zorgen.
Laat het ons weten:
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Kent u iemand die is opgenomen?
Kent u iemand, die kort geleden in een verzorging- of verpleeghuis is opgenomen,
laat ons dat weten. We horen dat soms niet of pas laat.
Tel.   074 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Ziekenzalving en pastorale nood
Hiervoor kunt u bellen: 06 – 2325 4488.

Onze website is altijd actueel
We hebben onze website drastisch vernieuwd. De vaste informatie is weer up-to-date.
Een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw in “OLV door de tijd” of een rondleiding
door de kerk in “In en rond onze kerk” zal u mogelijk interesseren.
Samenloop verschijnt om de 5 à 7 weken en is dus niet altijd actueel.
Daarom vindt u de meest recente zaken op deze website.