VRIJWILLIGERSAVOND

Misschien nog wat aan de vroege kant, maar vrijdag 16 september willen we in onze pastorie weer de bekende avond voor onze vrijwilligers houden. Natuurlijk ook dit onder voorbehoud van mogelijke Corona maatregelen. Vrijwilliger, hou dus deze datum vrij!!!
De uitnodigingen zullen deze week bezorgd worden

 

OOK GASTVROUWEN MET VAKANTIE

Tijdens de schoolvakantieperiode (16 juli t/m 28 augustus) is de pastorie alleen ‘s morgens bereikbaar, op maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur

 

 

SENIORENMIDDAG WEL IN AANTOCHT, MAAR HET DUURT NOG WAT LANGER.

We hebben aangekondigd dat er 27 juli een seniorenmiddag zou zijn maar door de hoge Corona besmettingen willen we geen risico’s nemen.
De middag is daarom verplaatst naar 24 augustus, ook nu vooropgesteld dat Corona ons dan niet weer dwars gaat zitten.
De betreffende senioren krijgen hier nog tijdig een uitnodiging voor.

 

TWENTSE PROCESSIE KEVELAER

Zaterdag 27 augustus wordt de 150ste bedevaart naar Kevelaer gehouden. Meer informatie krijgt U via de mededelingen tijdens de vieringen. Als u aan de bedevaart wilt deelnemen kunt u zich vanaf volgende week (19 juli) opgeven bij onze gastvrouwen (tel.291 26 28).

 

 

BISDOM BEDEVAART NAAR LOURDES IN 2023

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdom bedevaart naar Lourdes.
U kunt hier meer over lezen op de website:

https://www.aartsbisdom.nl/aartsbisdom-utrecht-in-2023-voor-vijfde-keer-naar-lourdes/


Het pastorale team is voornemens om met de drie Parochies deel te nemen aan deze bedevaart. We houden u op de hoogte!

 

VIERINGEN IN DE O.L.VROUWEKERK

Zaterdag 20 aug 19.00 uur : Woord en Communieviering verzorgd door H. Oude Middendorp
Zaterdag 27 aug 19.00 uur  : Woord en Communieviering verzorgd door E. Gaalman

 

 

 

 

 

MONUMENT OP KERKPLEIN ERNSTIG BESCHADIGD

Het was flink schrikken, maandagmorgen 9 mei, toen ontdekt werd dat het monument tegen seksueel misbruik van kinderen ernstig was beschadigd. Het glazen gedeelte aan de achterzijde lag in gruzels op de grond. Er lag natuurlijk geen briefje bij. Moet je denken aan vernielzuchtige jongeren of aan een doelbewuste daad?

Er is direct aangifte gedaan en in de buurt is navraag gedaan.

Gelukkig ziet het er naar uit dat het wel kan worden hersteld. De spelende kinderen en het hondje rond Maria zijn gelukkig nog heel. Inmiddels is al contact opgenomen met Frans Houben, de kunste-
naar en maker, die hier natuurlijk enorm van is geschrokken.

Mocht u iets gehoord of gezien hebben of enig vermoeden hebben, dan is het natuurlijk fijn als u dat meldt.

 

 

IN HENGELO HEBBEN ZE IETS GOED BEGREPEN: HERSTEL BEGINT MET ERKENNING

Dit is een toepasselijke en aansprekende column van de journalist Gerard ter Horst, werkzaam bij Opinie & Debat van het Nederlands Dagblad. Hij schreef dit artikel omdat op 9 april het precies 10 jaar was geleden dat het monument werd onthuld.

Bij de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo (O.) werd deze week precies tien jaar geleden, op Tweede Paasdag 9 april, een ‘monument voor het seksueel misbruikte kind’ onthuld. Dat gebeurde door de maker, kunstenaar Frans Houben in het bijzijn van kardinaal Wim Eijk en de plaatselijke pastoor Koos Smits. Glazenier Houben is zelf slachtoffer van misbruik in een katholiek jongensinternaat.

Aan de onthulling ging een berouwvolle gebedsviering in de kerk vooraf, waarin de kardinaal de misbruikdaders scherp toesprak. Hij miste vaak oprecht berouw en zag bij hen een neiging tot bagatelliseren.

Het monument viel op door de kinderlijke onschuld ervan, met kinderfiguren en een hondje, in felle kleuren afgezet tegen een grijze Maria-figuur op de achtergrond. Het kwam er op initiatief van de locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw. Dit plan kwam me voor als één van de noodzakelijke reacties op het vreselijke misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken, zoals dat vanaf 2010 in de publiciteit was gekomen.

Eerlijk gezegd ben ik na tien jaar benieuwd of het monument er nog is, en zo ja, in welke staat. Dus reis ik naar Hengelo, waar één conclusie rest: de initiatiefnemers van toen, die de ‘oorverdovende stilte’ over het misbruik wilden doorbreken met een monument dat recht deed aan álle slachtoffers, hebben woord gehouden. Het monument, naast de hoofdingang van de grootse kerk, ligt er verzorgd bij. De frisse kleuren zijn volledig intact, de grijze Maria beschermt.

Aan de muur hangt een houder met een gevouwen A4, waarin de bedoeling nog eens goed wordt uitgelegd. Dit betreft een ‘monument van herinnering’ aan de vele kinderen die slachtoffer zijn, ‘binnen en buiten de kerk’. Kinderen moeten écht kind kunnen zijn, onschuldig en onbezorgd. Het monument erkent ‘het ernstige leed en de blijvende schade die aan misbruikte kinderen’ is toegebracht. En wil kerkelijke leiders herinneren aan hun feilbaarheid.

In de dagelijks geopende Mariakapel bij de kerk mijmer ik over de tiende verjaardag van dit monument. De geloofsgemeenschap heeft echt plek ingeruimd voor de inktzwarte bladzijde. Een ieder die de kerk in wil, ontkomt er niet aan. Het lost de pijn en schade van het misbruik niet op, toch hebben ze in Hengelo iets goed begrepen: herstel begint met erkenning.

Gerard ter Horst

EN DAN NU DIT . . .

Het monument van hoop is vernield. Tien jaar is er respect getoond, tien jaar lang hebben vele mensen het monument bezocht, er bij gebeden, zelfs bloemen geplaatst. in ieder geval: voor velen is het monument een teken van erkenning van ondervonden leed geworden. De oorverdovende stilte over het verschrikkelijke gebeuren is ermee doorbroken. En het einde is in vele landen nog niet in zicht.

Het is in triest en het doet niet alleen de initiatiefnemers maar zeker ook de slachtoffers van toen, erg veel pijn, dat nog niemand zich gemeld heeft.

Iemand heeft het, bedoeld of onbedoeld, enorm beschadigd.

 

PASTORALE NIEUWSBRIEF

De pastorale nieuwsbrief is het afgelopen jaar op de website geplaatst om U allen te laten kennismaken met deze nieuwsbrief.

Het pastoraal team geeft regelmatig een Nieuwsbrief uit waar u zich op kunt abonneren. U krijgt de Nieuwsbrief dan op uw email waarbij U ook heel makkelijk kunt doorlinken naar filmpjes en andere linken die u aan kunt klikken wat op de website niet mogelijk is.

Een mailtje naar contact@pastoraalteam.nl  is voldoende om de Pastorale Nieuwsbrief op Uw mail te ontvangen.
U kunt zich altijd weer afmelden via een link in de nieuwsbrief.

 

NIEUWE PLEK VOOR EEN KAARSJE VOOR MARIA

Er was altijd een koperen plaat voor een kaarsje bij de icoon van Maria.
Helaas is die plaat enige tijd geleden gestolen. Om dat niet weer te laten gebeuren is er nu een mooie roodbruine natuurstenen plaat aangebracht. Onze vrijwilliger heeft er een mooi stukje werk van gemaakt.

 

VERHUIZEN NAAR EEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAP

Door te verhuizen komt u mogelijk ongemerkt in een andere geloofs­gemeenschap. We horen regelmatig dat mensen daar verbaasd over zijn.
Namens de nieuwe geloofsgemeenschap krijgt u een welkomstbrief met daarin ook de vraag “wilt u bij deze geloofs­gemeenschap ingeschreven worden of blijft u liever bij de vorige?” Dat laatste kan namelijk ook. Als u niet antwoordt, wordt u opgenomen in het ledenbestand van de “nieuwe” geloofsgemeenschap, dus waar uw nieuwe adres onder valt.
Het is daarom zaak om op die brief te reageren. Het geeft iedereen duidelijkheid.

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

Kunnen we iets voor u doen?
Bij een ernstige ziekte, een overlijden of  bij ernstige problemen of zorgen.
Laat het ons weten:
Tel.   074 – 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Kent u iemand die is opgenomen?
Kent u iemand, die kort geleden in een verzorging- of verpleeghuis is opgenomen,
laat ons dat weten. We horen dat soms niet of pas laat.
Tel.   074 291 26 28     olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Ziekenzalving en pastorale nood
Hiervoor kunt u bellen: 06 – 2325 4488.

Onze website is altijd actueel
We hebben onze website drastisch vernieuwd. De vaste informatie is weer up-to-date.
Een korte geschiedenis van de O.L. Vrouw in “OLV door de tijd” of een rondleiding
door de kerk in “In en rond onze kerk” zal u mogelijk interesseren.
Samenloop verschijnt om de 5 à 7 weken en is dus niet altijd actueel.
Daarom vindt u de meest recente zaken op deze website.