Welkom

‘                            WELKOM

‘                           Welkom op deze vernieuwde website van de O.L. Vrouwekerk. Hier                              Ook vindt u waar onze geloofsgemeenschap voor staat. Daarnaast
‘                           vindt u alle belangrijke informatie over ons, zoals komende vieringen                          kunt u in de vorm van een virtuele rondleiding een kijkje nemen in en
‘                          en openingstijden van de Mariakapel en Gedachtenisruimte.                                            rond onze kerk. We hopen dat u op deze website vindt wat u zoekt.