Jubileumprogramma 90 jaar

15-01-17

In 2017 bestaat de Onze Lieve Vrouw 90 jaar, een jubileumjaar dus.

Verdeeld over dit jubileumjaar - dat in het najaar van 2016 is gestart - zijn diverse activiteiten georganiseerd. Iedere belangstellende, HengeloŽr of niet-HengeloŽr, katholiek of niet-katholiek, is voor alle activiteiten van harte uitgenodigd. Hieronder vindt u het programma.
Op 31 mei 1927 zegende de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Van de Wetering onze
kerk formeel in. De eerste herder was pastoor Immens.

Komend jaar bestaan we dus 90 jaar. We hopen dat het een jubileumjaar wordt dat nog lang in ieders herinnering blijft.

In het inlegvel OLV-Extra van 21 juni hebt u kunnen lezen dat het feest van onze patroonheilige "Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand" de start van dit jubileumjaar inluidde.
Dat hebben we zaterdag 25 juni in onze kerk gevierd.

In dit jubileumjaar worden een aantal activiteiten en feestelijkheden georganiseerd.
Zondag 14 mei 2017 wordt dit jubileumjaar formeel afgesloten.

Voor die datum is gekozen omdat de eigenlijke sluitingsdag, 28 mei, onpraktisch zou zijn.
Deze dag is de zondag na Hemelvaart en zijn veel mensen weg en een week eerder, 21 mei,
valt in de meivakantie.

De reguliere vieringen zijn in dit programma niet opgenomen. Deze vindt u in de agenda van deze website en in het vieringenrooster van Samenloop.

Verdere details, zoals nadere invulling van activiteiten, de manier hoe u mee kunt doen en eventuele wijzingen in het programma vindt u ook op deze website. Bij tijdige verschijning van Samenloop worden ze ook in OLV-Extra opgenomen.

Zaterdag 22 oktober 2016

Op deze dag hebben we een bijzondere Mariaviering gehad waarin pastor Zegger voorging en waarin de nieuwe elektrische kaarsenverlichting in gebruik werd genomen. De viering werd opgeluisterd door ons Caeciliakoor met instrumentale ondersteuning. In zijn overweging benadrukte pastor Zegger de eenvoud en bescheidenheid van Maria.

De inmiddels gerestaureerde Maria-icoon, weer van een nieuwe kroon voorzien die destijds werd gestolen, stond in deze viering centraal en die de zaterdag daarop, toen de beveiligingsvoorzieningen klaar waren, weer plechtig naar haar vertrouwde plaats in de Mariakapel werd teruggebracht.

Elke kerkbezoeker kreeg een drieluik uitgereikt met een afbeelding van de Maria-icoon, de oorspronkelijke beschrijving ervan en een oud traditioneel gebed tot Maria Moeder van Altijddurende Bijstand. Er zijn nog een aantal exemplaren over.

We mogen terugkijken op een mooie en aansprekende viering.Donderdag 27 oktober 2016

Op deze dag was er een avond over Maria, met als thema Iedere tijd zijn eigen Madonna, gezien vanuit kunsthistorisch perspectief. De avond werd verzorgd door kunsthistoricus Jeanne van der Stappen, die bekende zelf geen vurige Mariavereerster te zijn, maar iemand die intens genoegen kan beleven aan de vele prachtige kunstwerken die in de loop der eeuwen aan Maria zijn gewijd.

Aan de hand van lichtbeelden vertelde ze op boeiende wijze hoe men in de loop der tijden Maria ervaarde. In de eerste Christentijd kwam Maria nauwelijks tot niet in beeld. Alleen Christus stond toen centraal. In de Byzantijnse en Romaanse tijd was Maria vooral de hemelse koningin en werd ze statig, afstandelijk en wat stijfjes afgebeeld, veelal op de Sedes Sapientiae, de zetel der wijsheid. Later, vooral in de kunst van de gotiek en de Renaissance, werd ze lieflijk en aan-
doenlijk voorgesteld als jonge moeder - ook onze moeder - met het kind Jezus.

Voor de pauze liet Jeanne van der Stappen, zelf van oorsprong uit Vlaanderen, vooral Vlaamse kunst aan bod komen. De bijgevoegde afbeelding is de Madonna met Kind van Dirk Bouts in de National Gallery in Londen. Na de pauze waren het Italiaanse Maria-afbeeldingen die ze besprak.

Het was een boeiende en interessante avond, waardoor je met andere ogen naar voorstellingen van Maria gaat kijken.Donderdag 10 november 2016

Op deze avond vertelde Han Eulderink op bevlogen wijze over doel en werkwijze van de Voedselbank Midden Twente.

Deze is onderdeel van Voedselbank Nederland en voldoet aan strenge eisen. Er werken meer dan honderd vrijwilligers met heel uiteenlopende taken. Het overgrote deel van het voedsel krijgt de Voedselbank van supermarkten en bedrijven die door strenge regelgeving producten niet meer mogen verkopen terwijl ze in uitstekende staat verkeren. FinanciŽle sponsoring komt van bedrijven, kerken, banken en ook particulieren.

Han schetste aan de hand van cijfers hoe de groep mensen die in armoede terecht komt groeit. Mensen kunnen, na een intake, een beperkte tijd gebruik van de Voedselbank maken. Het doel is dat ze in die tijd hun zaken weer "op de rit" krijgen.

Met name het feit dat kinderen de dupe worden van armoede is de belangrijkste drijfveer van het vele werk dat Han Eulderink en alle andere vrijwilligers van de Voedselbank doen.Zondag 20 december 2016

Op deze zondagmiddag is Sint Nicolaas met zijn gevolg weer feestelijk ingehaald in de Noork. Al bijna sinds mensenheugenis, een traditie. Na het volgen van de bekende vaste route hield Sint Nicolaas een toespraak op het kerkplein.

Aansluitend hieraan werden twee vrijwilligers van de Onze Lieve Vrouw gehuldigd. Het waren Ben en Ine Scharrenborg. Ze ontvingen uit handen van de wethouder Mariska ten Heuw de onderscheiding De Nijverbij. Vele jaren hebben ze zich ingezet voor de stichting Sint Nicolaas De Noork. Ben zorgde altijd voor het grimeren van de Sint, diverse benodigde materialen en het maken van de affiches. Ine, zijn vrouw, nam het naaien en het onderhoud van de pieterpakken voor haar rekening. Ben is hiernaast ook een betrokken vrijwilliger van de Onze Lieve Vrouw en zorgt onder anderen voor de pastorietuin en het kerkplein en niet te vergeten de jaarlijkse opbouw van de kerststal.Zaterdag 10 december 2016

Op deze dag was er op het kerkplein en rond de kerk de Noorker Kerstmarkt. Dit keer voor het eerst en verzorgt door De Noorker Buurtvereniging.

In een gezellige winterse kerstsfeer met vuurkorven en leuke kramen kon er genoten worden van heerlijke kerstlekkernijen, hapjes en drankjes en waren er diverse activiteiten voor kinderen. Het weer zat ook niet tegen,
een beetje motten. Kortom we kunnen op een geslaagd en gezellig evenement terugkijken.Zondag 11 december 2016

Deze zondagmiddag was weer ons jaarlijks traditionele kerstconcert.
Het was een sfeervolle uitvoering waarin ons Sint Caeciliakoor, het
Stedelijk Koor Hengelo en het Twents Jeugd Symfonie Orkest voor een onvergetelijke middag zorgden.
Dank zij de grote inzet van veel vrijwilligers verliep alles vlekkeloos.Maandag 12 december 2016

In verband met de verbouwing van het stadhuis heeft de Stedelijke Volkskerstzang in onze kerk plaats gevonden. De bezoekers vonden het een goede oplossing. En de organisatie was goed te spreken over de voorzieningen en de goede samenwerking met ons vrijwilligersteam.


Woensdag 21 december 2016

Kerstviering voor onze parochianen die minder goed ter been zijn met als voorganger pastor Zegger. Na afloop was er weer een gezellig samenzijn.

Er was een fijne sfeer en het werd weer eens duidelijk dat dit soort vieringen zeer gewaardeerd werd.


Zaterdag 7 januari 2017

Na de viering werd een toost uitgebacht op het nieuwe jaar. Door het slechte weer was de opkomst niet groot, maar waren de goede wensen hartelijk en gemeend.Donderdag 19 januari 2017

Het was een aangrijpende avond met als thema "In gesprek met een vluchteling". De opkomst was erg groot.

Kamal een Syrische vluchteling uit Damascus vertelde zijn vluchtverhaal, bijgestaan door een vrijwilliger van de Stichting Menthol, in verstaanbaar Nederlands. Een triest verhaal dat je diep raakte. Iedereen luisterde ademloos en de emoties waren voelbaar.

Voor de veiligheid van zijn gezin besloot Kamal te vluchten en verliet 16 april 2015 zijn huis. In Damascus was hij afdelingshoofd bij een bank. In de AZC,s waar hij werd ondergebracht zette hij zich in als vrijwilliger. Hij kreeg toestemming voor gezinshereniging en woont sinds kort in Hengelo. In de Moeder Teresakerk neemt het gezin deel aan de maandelijkse vieringen voor Syrische Christenen die gevlucht zijn. Hij is blij en dankbaar om hier in vrede te kunnen leven, maar heeft
nog veel trauma's te verwerken.


Donderdag 9 februari 2017

Filmavond.
Op een groot scherm in de kerk wordt de bekende
en verrassende Franse film "Intouchables" vertoond.
Aanvang 19.00 uur.


Zondag 5 maart 2017

Geo-coaching. Het oude vertrouwde scouting-spoorzoeken, maar dan in een modern jasje met behulp van GPS apparatuur(Global Positioning System).
Die middag was prachtig weer en er hebben ongeveer veertig mensen met GPS apparatuur deelgenomen aan de speurtocht die eveneens een mooie wandeling inhield. De voorbereiding en begeleiding van de tocht was in goede handen bij de St.Marcellinus-Cunera groep van scouting.


Dinsdag 28 maart 2017

De musical Jesus Christ Superstar. Inmiddels een lange OLV-traditie die meer dan bekend is. Studio '65 brengt weer de hoogtepunten uit deze musical. Aanvang 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur.


Zaterdag 1 april 2017

Speciale activiteit voor en met de kinderen van de drie basisscholen Sint Jan, de Hunenborg
en de Plechelmus. De aard van deze activiteit zal in overleg met de directies van de drie scholen
nog worden uitgewerkt.


Maandag 17 april 2017

Tweede Paasdag - Eerste Communieviering.
De communicantjes van de basisscholen Sint Jan, De Hunenborg
en de Plechelmus ontvangen voor de eerste keer de H. Communie.
De viering begint om 11.00 uur in onze kerk.


Zondag 14 mei 2017

We sluiten ons jubileumjaar formeel af met een Eucharistieviering voor heel Hengelo
om 11.00 uur in onze kerk, gevolgd door een gezamenlijke brunch.
Hierna is er een reŁnie van oud-parochianen en -pastores met volop gelegenheid elkaar
te ontmoeten en herinneringen op te halen. Ook voor de kinderen zijn er activiteiten,
waarbij u er van uit mag gaan dat er oppas en toezicht zal zijn.


Dinsdag 23 mei 2017

Bijeenkomst voor de ouderen, diegenen die het langst met onze kerk verbonden zijn. Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
In een ontspannen sfeer elkaar ontmoeten met de mogelijkheid om persoonlijke hobby's te laten zien.
De Double2singers hebben hun medewerking toegezegd.
Terug naar voorpagina

Laatst gewijzigd: 13-03-2017