Jaargedachtenissen en misintenties

15-09-13

Er blijkt nogal eens onzekerheid te zijn over de vergoeding voor jaargedachtenissen en misintenties. Welnu, een Heilige Mis "kost" niets. Iets onstoffelijks als steun, genade, hulp van Boven, troost, enz. is niet in aards geld uit te drukken.

Maar het is al een hele lange gewoonte om een tegemoetkoming te geven voor de kosten, die een viering met zich meebrengt. In principe is dit een vrije gift. Maar om mensen een houvast te geven zijn in overleg met andere parochies richtbedragen vastgesteld. Deze bedragen zijn voor misintenties en voor jaargedachtenissen beide € 9,-. Voor misintenties is dit minder geweest. Maar er is besloten om beide richtbedragen gelijk te trekken en om de misintenties - of beter gebedsintenties - ook in de vieringen af te kondigen čn in het parochieblad te plaatsen, zoals dat bij de jaargedachtenissen altijd al gebruikelijk was.

Voor het opgeven van gebedsintenties en jaargedachtenissen kunt u zoals altijd terecht bij de gastvrouwen in de pastorie. Voor alle duidelijkheid: de bedragen zijn richtbedragen. Als u minder kunt betalen is dat geen probleem. Aan de andere kant als u meer wilt geven is dat ook heel welkom.Terug naar voorpagina

Laatst gewijzigd: 23-09-2013