Algemene mededelingen

31-08-18

Seniorencontact

Elke woensdag is er om 9.30 uur, aansluitend op de viering van 9.00 uur, seniorencontact in de pastorie. Alle senioren zijn van harte welkom voor een gezellige ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. U komt toch?


Bingo-avonden de Eendracht

H.O.V. De Eendracht houdt één keer in de maand - behalve in de vakantiemaanden - een vrijdagavond bingo in haar clubgebouw aan de Steenbokstraat.
Hiernaast is er ook elke zaterdagavond een bingo eveneens in haar clubgebouw. Deze Zaterdagavond-bingo's gaan zelfs in vakanties door. Dus hartelijk welkom.

Aanvang 20.00 uur; de zaal is open om 19.30 uur. Er zijn geldprijzen te winnen en er is ook een jackpot. Het zijn altijd gezellige bingo's, waar iedereen een fijn avondje-uit kan hebben.

De data voor de vrijdagavond-bingo's kunt u vinden op:
http://www.eendracht-hengelo.nl (de eerste begint 8 september)

Kijk ook voor komende activiteiten van de Eendracht op deze website bij:
De Eendracht - vele activiteiten.


Alzheimer Café

Wat is een Alzheimer Café

In het Alzheimer Café kunnen mensen die te maken hebben met Alzheimer elkaar treffen. Dat gebeurt in een ontspannen sfeer, net als in een gewoon café. Partners, familieleden, vrienden en hulpverleners praten met elkaar over dementie, de dingen die zij meemaken en over mogelijkheden voor hulp. Iedere bijeenkomst staat er een thema centraal. De bijeenkomsten beginnen met een videofilm of een vraaggesprek met een (ervarings)deskundige. Na de pauze kan men vragen stellen en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Na afloop is er natuurlijk tijd om nog iets te drinken en met elkaar na te praten.

Voor wie is het bedoeld

Iedereen die vragen heeft over dementie kan in het Alzheimer Café in Hengelo terecht. Mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers, vrienden, mensen die er beroepshalve mee te maken hebben: ze zijn er van harte welkom. De entree is vrij en aanmelden voor een bijeenkomst is niet nodig. Wilt u vooraf informatie vragen over een bijeenkomst, dan kunt u bellen: 074 - 245 91 31 (8.30 tot 16.00 uur).

Waar

Hotel 't Lansink
Tuindorphotel & Restaurant 't Lansink
C.T. Storkstraat 18 7553 AR Hengelo

Zaal: het voormalig 'bewaarschooltje'  -  toegang gratis (inc. kop koffie/thee)
        U bereikt deze ruimte het makkelijkst via de achteringang van het hotel.
        Daar is ook een parkeerplein.

Wanneer

Het Alzheimer Café Hengelo is elke laatste dinsdag van de maand open, behalve in de maand december.
De zaal is open om 19.00 uur. Om ongeveer 19.30 uur start het programma. Rond 21.00 uur ronden we het programma af. Het Alzheimer Café eindigt om 21.30 uur.


Stichting Welzijn Ouderen Hengelo


Brochure "55 plus.... bewegen dus"

Welzijn Ouderen Hengelo organiseert op verschillende plaatsen in Hengelo activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar, zoals dans internationaal, gymnastiek, stijldansen, keepfit, tai chi, yoga, country line dansen, nordic walking en sportief wandelen.

Naast de SWOH hebben diverse sportverenigingen en zwembaden een aanbod speciaal gericht op senioren. Uiteenlopend van roeien, fitness tot aqua-jogging. Een overzicht van al deze activiteiten is dit jaar weer opgenomen in bovengenoemde brochure.


Brochure "Ouderensocieteiten/ontmoetingsruimten in Hengelo"

Samen een kopje koffie drinken, een kaartje leggen en de nieuwtjes van de week uitwisselen. Dat kunt u in de ouderensociëteiten en ontmoetingsruimten die Hengelo rijk is. De sociëteiten worden gehouden verspreid over Hengelo en één in Beckum. Elke sociëteit heeft min of meer zijn eigen programma.

In Hengelo zijn ook verschillende ontmoetingsruimten. Deze hebben een uitgebreid wekelijks programma. Een overzicht van alle societeiten en ontmoetingsruimten vindt u in de bovengenoemde brochure.


De cursussen en sociëteitsactiviteiten starten in de week van 7 september. Het is natuurlijk ook mogelijk om aan de cursussen later deel te gaan nemen.

De brochures kunt u afhalen bij het Zorgloket/SWOH - gemeentehuis eerste verdieping

245 91 31. Ook vindt u een uitgebreid overzicht van alle activiteiten ouderensociëteiten en ontmoetingsruimtes op de website van SWOH http://www.swohengelo.nl


Activiteiten Karmel Twente


Karmel Twente

Karmel Twente is een beweging van mensen die proberen de betekenis van het Goddelijk Geheim dieper in hun leven toe te laten door in het dagelijkse leven wat meer ruimte te geven aan bezinning en gebed. Hiertoe organiseren zij onder andere velerlei activiteiten.


Meebidden

De Karmel komt dagelijks in gebed bijeen in de dagkapel van de Elisakerk in Almelo
    Morgengebed  maandag tot en met vrijdag 08.00 uur
    Eucharistie     maandag tot en met vrijdag 19.00 uur
    Stil gebed       woensdag wekelijkse meditatie aansluitend aan de viering tot 20.00 uur

Stilteruimte open: maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 uur
Elke tweede zondag van de maand om 09.30 uur Karmelviering in de Elisakerk

U wordt van harte uitgenodigd om in één of meerdere vieringen mee te komen bidden.


Een kijkje in de kloosterkeuken

"In de franciscaanse spiritualiteit nemen eenvoud en soberheid een grote plaats in. Voor het koken houdt dat in, dat ik met eerbied wil koken: eerbied voor de aarde, voor mens en dier." Dat schrijft de claris Chiara Bots osc in het kookboek 'Gezond leven, bezield eten'. Zuster Chiara Bots was van 1999 tot 2005 abdis van het Clarissen-klooster in Megen. Daarna werd ze hoofd van de keuken.

De eenvoudige recepten sluiten aan bij het kerkelijk jaar, te beginnen met de Advent. Ze worden afgewisseld met bezinnende teksten van Megense Clarissen, spreuken en opmerkingen uit het gastenboek. Het boek is geďlllustreerd met foto's van zusters en de kloostertuin, waar veel van de ingrediënten waarmee gekookt wordt, vandaan komen.


Chiara Bots osc
Gezond leven, bezield eten
Uitgeverij Ten Have, Kampen 2008
144 blz, € 19,90


Andere websites


In deze website staat onder Adressen - Andere websites een aantal links naar mogelijk interessante andere sites. We hebben deze verwijzingen aangepast en vooral aangevuld met een aantal actuele nieuwe sites.
We nodigen u uit om hier niet alleen te gaan kijken maar ook de sites eens te bezoeken.


Ontmoetingsplaats

Al ruim een jaar is op het internet een ontmoetingsplaats voor katholieke gezinnen. Dit is de website http://www.katholiekgezin.nl, een initiatief van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) en het Katholiek Nieuwsblad.

Deze website biedt een veelheid aan informatie over huwelijk, gezin en opvoeding en houdt de actualiteit op dit gebied bij. De site biedt ook tal van mogelijkheden om te reageren en zo elkaar te vinden, te steunen, te informeren en inspireren. Neem er eens een kijkje, mogelijk is het iets voor u.
Taizévieringen in Enschede

Taizé is een plaatsje in Frankrijk waar jaarlijks duizenden jongeren uit de hele wereld bij elkaar komen om met de broedergemeenschap daar een week mee te leven. Vooral de vieringen zijn druk bezocht met soms duizenden jongeren. Zingen, stilte, geloof en ontmoeting staan daarin centraal. De Taizévieringen in Enschede staan ook in die traditie en worden door studenten voorbereid.


De vieringen vinden plaats iedere 2e woensdag van de maand op de Universiteit Twente
in het Stiltecentrum – Vrijhof – 2e verdieping – 233.Het SPe Studentenplein verzorgt hier in Twente deze Taizévieringen voor jongeren van 16 tot 30 jaar. De vieringen bestaan uit lezing van een bijbeltekst, gebeden en eenvoudige liederen uit Taizé, waarbij stilte de kern vormt van de dienst.

Koorleden en muzikanten zijn van harte welkom bij onze koorrepetitie!

DatumIedere tweede woensdag van de maand
TijdInloop vanaf 19.00 uur - viering om 19.30 uur
Koorrepetitie van 18.00 tot 19.00 uur
PlaatsOpstandingskerk - Zonstraat 9 in Enschede


Informatie over Spe Studentenplein:

053 - 489 23 69

http://www.utwente.nl/spe

Informatie over Taizé zelf:

http://www.taize.fr/nlTerug naar voorpagina

Laatst gewijzigd: 15-07-2018