Kinderdoop in "De Goede Herder"

15-09-13

Voorbereiding

Door het sacrament van de doop wordt het kind formeel opgenomen in de geloofsgemeenschap.
Voordat een kind gedoopt wordt, zijn er twee doopvoorbereidingsavonden voor beide ouders. De eerste avond is gemeenschappelijk voor alle ouders van de Hengelose parochie, die hun kind in dezelfde maand laten dopen. In dit gezamenlijke doopgesprek praten we met elkaar over ons geloof, de beleving en de betekenis van de doop. Ook is er een uitleg van de doopsymbolen ( water, doopkaars, doopkleed, chrisma).

De eerste doopvoorbereidingsavond is in de regel in het Pastoraal Centrum in de pastorie van de O.L.Vrouwekerk - O.L. Vrouwestraat 6 - Hengelo. De tweede avond vindt meestal plaats in het geloofsgemeenschapscentrum van de kerk, waar uw kind gedoopt wordt. U maakt dan kennis met de priester, die uw kind gaat dopen. Op deze avond wordt dieper ingegaan op de doopviering. Ouders krijgen materiaal om de doopviering voor te bereiden. In een paar parochies gaan leden van de doopwerkgroep de ouders thuis bezoeken.


De doopviering zelf

Het dopen vindt meestal in een aparte viering plaats, in principe op de derde zondag van de maand behalve in de vakantiemaanden juli en augustus, vaak op de zondagmiddag of aansluitend aan de zondagochtendviering. Er worden dan twee of drie kinderen tegelijk gedoopt om het opnemen in de grote gemeenschap van de wereldkerk te symboliseren. In een aantal geloofsgemeenschappen zijn de leden van de werkgroep bij de viering aanwezig. Ze vertegenwoordigen dan de geloofsgemeenschap. Soms vervullen zij ook een rol in de viering. De doopvieringen hebben een persoonlijk karakter; ze worden door de gezamenlijke ouders zelf samengesteld. Hierbij kunnen ze voorbeelden gebruiken en hulp krijgen.

Een andere mogelijkheid - waar men in de toekomst naar toe wil - is dat de gehele geloofsgemeenschap er bij wordt betrokken. Het dopen gebeurt dan tijdens een "normale" viering in het weekend.


Als u uw kind wilt laten dopen of hier informatie over wilt, dan kunt u terecht bij:
Lambertusparochie: Secretariaat 243 55 14
Onze Lieve Vrouweparochie : Secretariaat 291 26 28
H. Hart-Paus Joannesparochie : Anja Geerdink 277 78 58
RaphaŽl-Exodusparochie : Secretariaat 291 79 00
Thaborparochie : Anja Geerdink 277 78 58
Moeder Teresaparochie : Secretariaat 291 30 09

Houdt eventueel rekening met de openingstijden van de secretariaten van de betreffende geloofsgemeenschappen. Deze zijn in principe te vinden op de parochiewebsite www.degoedeherder.nl ("Contact" - "Secretariaten")Terug naar voorpagina

Laatst gewijzigd: 23-09-2013