Pastor van Hal bibliotheek

Pastor Van Hal

Pastor van Hal was een erudiete mens, die tijdens zijn leven veel heeft gelezen. Hij wilde hierdoor vooral zijn pastor-zijn steeds verder verbeteren. Bij zijn overlijden, 19 mei 2009, heeft hij een grote schat aan boeken nagelaten. Ze bestrijken een breed terrein van theologie tot kerkgeschiedenis en van liturgie tot spiritualiteit. Kortom een spectrum dat niet alleen het gehele pastoraat omvat, maar ook daar buiten nog veel interessants biedt.
Hij zou zeker gewild hebben dat deze schat aan kennis zo breed mogelijk beschikbaar is.

Pastoor Smits heeft al deze boeken ge´nventariseerd en gecatalogiseerd.
Een immense klus, waarin hij werd bijgestaan door enkele stagiaires die
alle gegevens in de computer hebben ingevoerd.
OLV-vrijwilligers hebben het databestand in de computer opgezet en de bibliotheekwand opgebouwd waarin de boeken overzichtelijk werden ondergebracht.
De bibliotheek is later aangevuld met boeken uit de nalatenschap van pastor Sloot en boeken uit de voormalige geloofsgemeenschap H.Hart-Paus Joannes.

Elke ge´nteresseerde kan uit deze bibliotheek boeken lenen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van De Goede Herder parochie (mevr. Sonja Tielenburg) pastorie O.L.Vrouwekerk - O.LVrouwestraat 6 - Hengelo - Tel.: 074 - 259 23 32.
Het secretariaat en de bibliotheek zijn hier op de eerste verdieping gehuisvest. De openingstijden zijn in principe van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12 00 uur. Na het invullen van een uitleenkaart kunt u de boeken dan lenen voor een bepaalde overeen te komen tijd.


Onze catalogus
Zoeken in de catalogus

Zoeken op titel(-fragment):

Zoeken op auteur:
Selecteren op categorie