Kosterwerkzaamheden

Bejaardenzorg

Bank/Giro


Personen, adressen en telefoonnummers


Pastorie, secretariaat en kerkgebouw

De pastorie en het kerkgebouw zijn gelegen op het onderstaande adres. Het secretariaat is gehuisvest in de pastorie. (Zie ook plattegrondje).

Pastorie

O.L.Vrouwestraat 6
7557 HX  Hengelo

(074) 291 26 28
(074) 259 19 19

Bereikbaarheid

maandag t/m vrijdag

 

09.00 - 12.00
13.30 - 16.00
18.30 - 20.30

(vrijdags alleen 's morgens)

De pastorie is op bovengenoemde tijden telefonisch bereikbaar. U krijgt dan in de regel ťťn
van de gastvrouwen aan de telefoon die u verder helpt of met de juiste persoon in contact
brengt. Wanneer er niemand aanwezig is, wordt u verbonden met een antwoordapparaat.

U kunt ook contact opnemen per email:

Pastorie

Dit is het algemene emailadres dat u voor bijna alle contact met de pastorie kunt gebruiken.

Ledenadministratie

Voor adreswijzigingen, inschrijving of uitschrijving kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

FinanciŽle
administratie

Voor financiŽle aangelegenheden zoals kerkbijdrage of collecte-opbrengsten kunt u contact opnemen met de financiŽle administratie.

Webredactie

Als u kopij, foto's, ideeŽn, vragen of opmerkingen over deze website heeft, stuur dan een email aan ons secretariaat. Uw reacties stellen we erg op prijs.


Kosterwerkzaamheden

Kosterwerkzaamheden zijn onder anderen:

De kosterwerkzaamheden zijn over meerdere personen verdeeld. Als u iets wilt weten over kostersaangelegenheden, dan kunt u contact opnemen met de pastorie. Ze verwijzen u dan
naar de juiste persoon of instantie.


Bejaardenzorg

Binnen het gebied van de O.L. Vrouwekerk is een verzorgingshuis en een verpleegafdeling
die vallen onder de overkoepelende zorginstelling "Carint Reggeland Groep":

Huize Backenhagen

Backenhagenlaan 200
7557 KE  Hengelo
(074) 367 32 00

Huize Herinckhave

Backenhagenlaan 76
7557 KE  Hengelo
(074) 367 32 50

Regulier is aan deze instellingen geen pastor meer verbonden. De bewoners vallen onder de pastorale zorg van de Hengelose parochie De Goede Herder.
Vieringen in deze instellingen worden incidenteel verzorgd door pastores van het pastorale team
of door lekenvoorgangers.

Eerste nummer 'Samenloop'

Parochieblad

Het parochieblad "Samenloop" is gezamelijk voor alle vijf geloofsgemeenschappen van de Hengelose parochie "De Goede Herder". Elke geloofsgemeenschap heeft in dit blad een eigen pagina. Het verschijnt ongeveer eens per maand met uitzondering van de vakantieweken.

Alle Hengelose parochianen ontvangen het parochieblad. Op verzoek kan het parochieblad ook aan andere belangstellenden, binnen en buiten de parochie, worden toegestuurd. Als u het parochieblad niet ontvangt maar u bent wel geÔnteresseerd, neem dan contact op met het parochiesecretariaat van De Goede Herder:

(074) 259 23 32


Behalve het gezamenlijke parochieblad, geeft de Onze Lieve Vrouw tijdens Pasen en Kerstmis
zelf een speciale folder uit met onder andere de vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk.Rekeningnummers Onze Lieve Vrouwekerk

RABO Hengelo:

ABN/AMRO Hengelo:

ING:

  NL62 RABO 0327 5474 72

  NL35 ABNA 0590 0345 37

  NL60 INGB 0000 9697 16

Ten name van: Bestuur O.L.Vrouwekerk - Hengelo


Begin