Terug Verder

of beweeg de muis
over de statie

I.
Jezus wordt ter dood veroordeeld

II.
Jezus neemt het kruis op zijne schouderen

III.
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

IV.
Jezus ontmoet zijne smartvolle Moeder

V.
Simon van Cyrene helpt Jezus zijn
kruis dragen

VI.
Jezus drukt zijn aanschijn in den doek van Veronica

VII.
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

VIII.
Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem

IX.
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

X.
Jezus wordt van zijne kleederen beroofd en met azijn en gal gelaafd

XI.
Jezus wordt aan het kruis genageld

XII.
Jezus sterft aan het kruis

XIII.
Maria ontvangt den gestorven Jezus in hare armen

XIV.
Jezus wordt in het graf gelegd

 

Omdat Jezus opkwam voor zijn medemensen moest hij tot zwijgen gebracht worden.

Ook in onze tijd worden mensen veroordeeld om hun inzet voor hun medemensen.

 

Jezus neemt het kruis, beeld van alle menselijke lijden, op zich.

Ook nu nog hebben talloze mensen een kruis te dragen, vaak door medemensen opgelegd.

 

Jezus ontmoet de grenzen van zijn krachten en valt.

Jezus blijft ook vandaag nog vallen in allen die onder hun kruis bezwijken.

 

Door bij Jezus te zijn sterkt Maria haar zoon op zijn kruisweg.

Door onze liefdevolle nabijheid kunnen ook wij een steun zijn voor mensen die het moeilijk hebben.

 

Een vreemdeling helpt Jezus en hij wordt zijn naaste.

Zo worden mensen elkaars naasten in de liefde en de hulp die we elkaar bieden.

 

Veronica voelt zich diep betrokken bij deze lijdende mens en doet wat haar hart haar ingeeft.

Wij worden uitgedaagd om als Veronica te zijn.

 

Jezus moet zijn eigen onmacht erkennen. Hij wordt solidair met allen die machteloos zijn.

Maar de liefde is sterker dan alle zwakheid, ook in ons.

 

Jezus mag medelijden ontmoeten. Maar hij wil er ook zijn voor anderen, ook op zijn kruisweg.

Troost en lijden kunnen mensen dicht bij elkaar brengen.

 

Jezus maakt de pijn mee van mensen die steeds maar weer kwellingen mee moeten maken.

Ook in onze tijd vallen veel mensen onder het te zware kruis.

 

Jezus wordt van zijn kleren ontdaan. De menselijke waardigheid wordt Jezus afgenomen.

Ook nu worden zoveel mensen geschonden in hun mens-zijn, van kinderen tot oude mensen.

 

Jezus ervaart hoe het is als je machteloos gemaakt wordt in het lijden.

Elke mens ontmoet eens het kruis en het lijden waar je je niet van bevrijden kunt.

 

Eenzaam gaat Jezus zijn dood tegemoet en geeft zich over.

Geen enkele mens kan de dood ontlopen. Ook wij niet. Dat ook wij ons leven uit handen kunnen geven.

 

Jezus wordt van het kruis afgenomen. Jezus wordt in de schoot van zijn moeder gelegd.

Als we sterven keren we terug in de schoot van het leven en zijn daar geborgen.

 

In de aarde wordt Jezus teruggelegd. Hij wordt teruggelegd in de handen van de levende God.

Dat is de bestemming van elke mens, van ons allen.