Jesus Christ Super Star
Bezinning 40-dagentijd
Vrijwilligersavond
Intocht Sint Nicolaas
Kerstconcert

Terugkerende vaste activiteiten in onze geloofsgemeenschap


Onze geloofsgemeenschap kent een aantal activiteiten, acties of vieringen die elk jaar weer terugkeren. Deze gebeurtenissen karakteriseren de Onze Lieve Vrouw en zijn door het jaar inmiddels vertrouwde markeringspunten geworden. Hieronder vindt u korte beschrijvingen ervan.

Onder "Mededelingen" worden bijzonderheden en details van activiteiten weergegeven als daar aanleiding voor is. Ook worden ze bekend gemaakt in het blad Samenloop van de Hengelose parochie De Goede Herder of in het bijgevoegde inlegvel van onze geloofsgemeenschap.


Jesus Christ Super Star

Jesus Christ superstar 1

Al een aantal jaren is elk jaar in de eerste helft van de veertigdagentijd een uitvoering van hoogtepunten uit de rockmusical Jesus Christ Superstar in onze kerk.

Studio 65 Vocaal Theater, na Rinus Luttikhuis nu onder leiding van Armanda ten Brink, zorgde gedurende al die jaren voor een aangrijpende vertolking.

Elk jaar bezoeken zeer velen deze indrukwekkende uitvoering en worden erdoor geraakt.


Wat meer over Jesus Christ Superstar

Jesus Christ superstar 2

Jesus Christ Superstar is een rockopera en musical met muziek van Andrew Lloyd Webber en tekst van Tim Rice. De rockopera werd in 1970 uitgebracht als album en vervolgens als musical op de planken gebracht in Londen en Broadway.

Door religieuze groeperingen werd destijds geprotesteerd tegen de opvoering van het stuk, omdat Jezus te veel als een gewone sterveling zou worden neergezet.

Jesus Christ superstar 3

Inmiddels is het stuk echter omarmd en opgevoerd door vele kerkelijke muzikale gezelschappen. De musicalproductie wordt nog steeds geregeld in theaters gespeeld.

Met name de liederen "I don't know how to love him" (gezongen door Maria Magdalena over Jezus) en "Superstar" (waarin Judas anno 1970 Jezus confronteert met zijn optreden in de eerste eeuw) hebben grote bekendheid verworven.BeginBezinning 40-dagentijd

Zeven Kruiswoorden

In deze periode verzorgt een lekenvoorgangster uit onze geloofsgemeenschap een bijzondere bezinningsavond.

In deze viering "De Zeven Kruiswoorden" staan de laatste woorden van Jezus voordat Hij stierf centraal. Bij elk van die zeven "woorden" wordt een korte overweging gehouden, verlevendigd door bijpassende diabeelden.

In pricipe worden de overwegingen afgewisseld door toepasselijke muziek. Zo heeft bijvoorbeeld het Meander Kwartet, in Zwolle opgericht in 1985, de viering al eens opgeluisterd met Die sieben letzten Worte unseres ErlŲsers am Kreuze van Joseph Haydn.

In deze viering kunt u luisteren naar de muziek, stil staan bij de bezinnende teksten en de vertoonde beelden in u opnemen. En zo samen proberen het mysterie van lijden en dood te vieren.


BeginVrijwilligersavond

Vrijwilligwrs avond 1

Elk jaar na de vakanties worden alle vrijwilligers, die zich het hele jaar voor onze geloofsgemeenschap hebben ingezet, uitgenodigd voor een gezellige en ontspannen avond in de pastorie.

Een grote tent wordt dan buiten tegen de achtergevel van de pastorie opgezet. Zodat er ongedwongen in- en uit kan worden gelopen en een eventueel regenbuitje geen rol speelt.

Vrijwilligwrs avond 2

In de regel memoreert de voorzitter kort wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd en bereikt is. Daarna is de rest van de avond een gezellig samenzijn met een uitgebreide barbecue.

Een aantal vrijwilligers, waarvan twee de vaste organisators, zorgen elk jaar weer voor een vlekkeloos verloop met als resultaat een zeer geslaagde vrijwilligersavond.


BeginIntocht Sint Nicolaas

Sint Nicolaas 1

De Hengelose wijk De Noork en de Onze Lieve Vrouw zijn bijna synoniem. Het is dan ook niet te verwonderen dat de Noorkse Sint Nicolaas en onze geloofsgemeenschap een nauwe band met elkaar hebben.

Op een zondag in november houdt de Sint met zijn zwarte knechten de traditionele intocht in de Noork. Dit doet hij al bijna zeventig jaar. Afgezien van een mogelijk praktische afwijking, volgt hij dan de volgende route: begin kruising Deurningerstraat met Landmansweg, Deurningerstraat - Castorweg - Josef Haydnlaan - Oude Postweg - Zwaluwstraat - Kotmansweg - Oude Postweg - Oldenzaalsestraat - Deurningerstraat - Dr. Schaepmanstraat - Sloetsweg - St. Janstraat. Na aankomst op het kerkplein houdt de Spaanse heilige een korte toespraak.

Sint Nicolaas 2

Enkele dagen na zijn intocht, als zijn overvolle agenda dat toelaat, houdt Sint Nicolaas audiŽntie in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Alle kinderen met hun ouders, opa's en oma's broertjes en zusjes zijn dan van harte welkom bij hem. Vaak is hier een kleurplatenactie o.i.d. aan verbonden en kunnen de kinderen dan een presentje van Sint Nicolaas krijgen.

Natuurlijk is het ook mogelijk Sint Nicolaas met zijn Pieten thuis te ontvangen. Hiervoor kan worden gereserveerd via de website www.sintdenoork.nl van de stichting "Sint Nicolaasactie de Noork". Op deze website is ook meer over deze stichting te vinden.


BeginKerstconcert

Het St. Caeciliakoor van de Onze Lieve Vrouw verzorgt al een aantal jaren een kerstconcert in onze kerk. Het is inmiddels een traditie geworden.

De uitvoering is in de regel gezamenlijk met een ander koor. Zo zijn er al uitvoeringen geweest met de Hengelose Orkest Vereniging De Eendracht en met het Stedelijk Koor Hengelo. De combinatie van beide koren staat onder leiding van dirigent Johan van Dijk.

Ook wordt andere koorliefhebbers de kans gegeven om mee te zingen. Zangers en zangeressen met enige koorervaring worden uitgenodigd om ook hun stem te laten horen.

Kersconcert 1

Vanaf het eerste kerstconcert verleent de bekende sopraan Karin Hertsenberg haar enthousiaste medewerking als soliste. Ook wordt extra luister bijgezet door onze vaste organist Henny Olthof.

Het programma is zeer wisselend. Er worden Nederlandse kerstliederen, Duitse Weihnachtslieder, Franse chansons de NoŽl en Engelse Christmas songs gezongen en gespeeld van zowel klassieke als moderne componisten.


Kersconcert 2

Begin