Tijdlijn van de kerk

2010Geloofsgemeenschap - Op 1 januari houdt de parochie op te bestaan als zelfstandige parochie. Ze wordt nu als geloofsgemeenschap onderdeel van de Hengelose parochie "De Goede Herder".
2009Eeuwig afscheid - Op 19 mei verliest de Onze Lieve Vrouw haar geliefde herder pastor Jan van Hal. Op 23 mei heeft de parochie hem waardig en warm uitgeleide gedaan.
2007Emeritaat - Op 1 september gaat pastor van Hal met emeritaat na zich meer dan 40 jaar te hebben ingezet voor de Onze Lieve Vrouw. De parochie viert dit 9 september. Tijdens dit feest ontvangt de pastor uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding.
Jubileum - Op 31 mei viert de parochie op gepaste wijze haar 80-jarig bestaan.
2003Start Restauratie - Dinsdag 25 maart vond de eerste bouwvergadering plaats;
de start van de echte restauratiewerkzaamheden.
2002Jubileum - Op 31 mei viert de parochie op gepaste wijze haar 75-jarig bestaan.
2001Actie restauratie - Naast de toegekende rijkssubsidie moet de parochie zelf ƒ 440.000,– (€ 200.000,–) opbrengen. Er wordt een grondig voorbereide inzamelingsactie gestart, die eindigt in 2002 bij het 75-jarig parochiejubileum. Het doel wordt ruimschoots gehaald en het onvoorstelbare bedrag van ƒ 500.000,–
(€ 227.000,–) wordt door O.L.Vrouw-betrokkenen bijeengebracht.
2000Inspectie kerkgebouw - Het kerkgebouw wordt gecontroleerd op gebreken. De restauratiekosten worden begroot op ƒ 1.200.000,– (€ 545.000,–).
1998Rijksmonument - De Rijksdienst voor Monumentenzorg wijst onze kerk aan als rijksmonument en zij krijgt als zodanig een beschermde status.
1993Gemeentelijke monumentenlijst - De gemeente Hengelo plaatst kerk en pastorie op de Gemeentelijke Monumentenlijst.
1991Restauratie ramen - Restauratie van de gebrandschilderde ramen. De ramen worden aan de buitenkant van voorzetramen voorzien ter bescherming tegen vandalisme.
Gedachtenisruimte - In dit jaar wordt ook een gedachtenisruimte ingericht om onze overledenen te gedenken.
1988Actie nieuwe ramen - In dit jaar en de twee daaropvolgende jaren vindt er een grootscheepse actie plaats om de ramen van de kerk te redden. De opbrengst is overweldigend en uniek voor deze tijd: ruim 3 ton in guldens (€ 140.000,–).
1986Inwijding Mariakapel - Op 1 maart wordt de Mariakapel achter in de kerk ingewijd. Tevens komt er in een nieuwe doopkapel, links vooraan in de kerk.
1984Rolstoelopgang - De kerk wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelen door het plaatsen van een rolstoelopgang.
1983Nieuw sacramentsaltaar - Er wordt een nieuw sacramentsaltaar naast het hoofdaltaar geplaatst.
1981Verplaatsing orgel - Het orgel wordt verplaatst en komt vσσr in de kerk te staan, op de plek waar het nu nog staat.
1967Nieuw orgel - Op het zangkoor, boven achter in de kerk, wordt een nieuw orgel geplaatst.
Modernisering - Ook wordt de kerk verbouwd zodat deze beter past bij de eigentijdse liturgie: Er komt een tweede hoofdaltaar midden in de kerk, de banken worden er omheen gegroepeerd en de verlichting wordt aangepast.
1927Inzegening - Op 31 mei zegent de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Van de Wetering, de kerk in. Op 5 juni wordt de kerk daadwerkelijk in gebruik genomen.
1926Bouwopdracht - Op 28 januari worden de kerk en pastorie aanbesteed en voor een bedrag van ƒ 180.000,– (€ 81.680,–) gegund aan de firma Ribberink uit Hengelo. Pastoor Immens is de bouwpastoor en eerste pastoor van de O.L.Vrouweparochie.
Kerk en pastorie in aanbouw gezien vanaf de Sloetsweg

Kerk en pastorie in aanbouw gezien vanaf de Sloetsweg,
waar toentertijd nog geen huizen stonden

Begin