Gedachtenisruimte

Gedachtenisruimte

Er is een speciale ruimte aanwezig, waar we even stil kunnen blijven staan om aan onze overleden dierbaren te denken.
De ingang hiervan is rechts naast de hoofdingang.

Voor elke overledene plaatsen we er een gedachteniskruisje met naam, geboorte- en overlijdensdatum. Dit kruisje blijft daar ongeveer een jaar, waarna de nabestaanden het mee kunnen krijgen.

Om tot uitdrukking te brengen, dat onze overledenen voortleven en nog steeds bij onze gemeenschap behoren, zijn hun namen in gedenkboeken opgetekend. U kunt ze in alle rust doorbladeren.


De Gedachtenisruimte is dagelijks toegankelijk
van 9.00 tot 19.30 uur.