In de Heer overleden

kruisje

Op dinsdag 16 januari Is Jeroen Knobben overleden op de leeftijd van 80 jaar. Hij was getrouwd met Mimi Oude Lansink die hem drie jaar geleden is voorgegaan. Als vader èn als opa was Jeroen niet alleen zorgzaam en voorzichtig, maar ook duidelijk. In zijn werkzame leven was hij douane ambtenaar op diverse plekken in Nederland. Later werkte hij bij de belastingdienst in Enschede. Jeroen kampte al langer met zijn gezondheid. Begin januari kreeg hij maagklachten die hem in snel tempo naar zijn levenseinde hier op aarde brachten.


kruisje

Op zondag 21 januari overleed Henk Pigge op de leeftijd van 84 jaar. Hij was 40 jaar getrouwd met Annie Geelen, die in september 2004 is overleden. Ze hadden twee zoons en Henk mocht zich verheugen om ook opa te worden. Henk was een goede vader en een fijne opa. Zijn kinderen en kleinkinderen waren hem alles. Als collectant was hij actief in de Onze Lieve Vrouwekerk. Vroeger woonde hij aan de Oude Postweg, maar sinds 2011 aan de Backenhagenlaan. Nadat hij het Sacrament der Zieken had ontvangen is Henk in het hospice vredig ingeslapen.


kruisje

Op zaterdag 3 februari is Theo Kamp overleden op de leeftijd van 65 jaar. Hij was 42 jaar getrouwd met Silvia Teuiten. Theo komt oorspronkelijk uit het Tuindorp, maar is vooral als trouw lid van BWO een echte Noorker geworden. Ze woonden het laatst aan de Louis van Gasterenstraat in de Hasseler Es. Theo was altijd vrolijk en stond positief in het leven. Hij was een zorgzame man. Nooit was hij ziek, maar opeens werd hij overvallen door meerdere ernstige aandoeningen, waar de artsen geen antwoord op hadden. Na het ontvangen van de ziekenzalving overlijdt Theo in het ziekenhuis in Zwolle.


kruisje

Op woensdag 7 februari is Harrie Olde Engberink overleden op de leeftijd van 81 jaar. Hij was getrouwd met Ellie Krakers, voor wie hij een zorgzame man was. Vorig jaar juni mochten ze hun 50-jarige bruiloft nog vieren. Ze hebben altijd gewoond aan de Elsbeekweg, in het huis dat Harrie zelf heeft gebouwd. Ze kregen een zoon en een dochter. Harrie was een bezorgde en trotse vader, en hij was ook heel begaan met zijn kleinkinderen. Hij leefde volop met veel interesses en had een nuchter geloof.


kruisje

Op donderdag 15 februari is Annie Kosterink-Lohuis overleden, 88 jaar oud. Ze was getrouwd met Jan Kosterink die augustus 2009 is overleden. Ze hadden een zoon en een dochter, Hans en Ellen. Annie heeft haar hele leven in het ouderlijk huis aan de Deurningerstraat gewoond, nog door haar vader gebouwd. Hier is ze, zoals haar wens was, ook gestorven, omringd door haar kinderen en schoonzus. De dag ervoor heeft ze de ziekenzalving nog mogen ontvangen. Annie was een aantal jaren lid van de toenmalige parochieraad van onze geloofsgemeenschap. Ook al kon ze er al lang niet meer komen, ze bleef zich altijd met onze kerk verbonden voelen.


kruisje

Op maandag 19 februari is Gerrit Wellenberg overleden op de leeftijd van 94 jaar. Hij was 45 jaar getrouwd met Mieke Arkink die in augustus 1996 is overleden. Ze kregen één zoontje, Kees, die tot hun grote verdriet bij de geboorte is overleden. Gerrit is Mieke altijd erg blijven missen en bracht, zolang hij dat kon, bijna dagelijks een bezoek aan haar graf. Ook Kees heeft in zijn leven altijd een centrale plek ingenomen. Tot bijna het laatst toe heeft Gerrit in zijn huis aan de Lijsterweg gewoond.


kruisje

Op zondag 20 februari is Jo Timmerman op 92 jarige leeftijd overleden. Ze is getrouwd geweest met Huug Swensson en ze kregen drie zoons. Ook werd ze de trotse oma van zeven kleinkinderen en mocht ze nog overgrootmoeder worden van twee achterkleinkinderen. Jo heeft de laatste 22 jaar aan de Jan van Galenstraat gewoond. Ze was een trouwe vereerster van Maria. Ook was ze een vaste gast in de vieringen tijdens de weekeinden en de woensdagmorgens. Na het overlijden van haar zoon Herman is het leven zwaarder voor haar geworden. Ze is heel rustig ingeslapen.


kruisje

Op dinsdag 6 maart is Ali Peters-Oude Egberink. op de mooie leeftijd van 100 jaar rustig ingeslapen. Ze was getrouwd met Gerard Peters en ze woonden aan de dr. Schaepmanstraat. Samen kregen ze twee dochters en twee zoons. Al in 1972 overleed Gerard. Ali bleef niet bij de pakken neerzitten en heeft haar kinderen in haar eentje opgevoed. Ze werd de trotse oma van tien kleinkinderen en mocht overgrootmoeder van twee achterkleinkinderen worden. Tot drie maanden geleden stond ze nog op de trap om de schuur te schilderen. Haar laatste tijd werd ze liefdevol verzorgd in het Hospice.


kruisje

Op zaterdag 10 maart is Gemma Heuvels-Mensink overleden op de leeftijd van 76 jaar. Ze was getrouwd met Jan Heuvels. Ze woonden aan de Beethovenlaan Ze kregen drie dochters en zes kleinkinderen, waar ze zielsveel van hield. Gemma was een sterke vrouw die dienstbaar in het leven stond. Ze had voor haar uitvaart zelf alles tot in detail geregeld, met veel zorg en aandacht voor de liturgie.


kruisje

Op zondag 11 maart is Willy Ophuis overleden op de leeftijd van 75 jaar. Hij was 28 jaar getrouwd met Rinie Prakken toen zij in 1998 plotseling overleed. Tot groot verdriet van beiden bleef hun huwelijk kinderloos. Dertig jaar geleden kreeg Willy een nier van zijn broer Gerrit, waar hij zeer dankbaar voor was. Het bracht hem nieuw leven met veel mogelijkheden. Willy heeft er een groot aandeel in gehad dat er internationaal onderwijs in Twente kwam. De laatste jaren ging hij lichamelijk duidelijk achteruit. Toen hij niet meer zonder zorg kon, verhuisde hij naar een appartement van Ariensteate. Hij woonde er maar een maand.


kruisje

Op zaterdag 3 maart is op 85 jarige leeftijd Annie Wesseling-Bonzet overleden. Annie was getrouwd met Bennie Wesseling. Ze kregen drie kinderen, vijf klein-
kinderen en ze mocht ook nog overgrootmoeder worden van vijf achterkleinkinderen. Annie was een gelovige vrouw. Maria was haar grote steun en toeverlaat. De laatste jaren van haar leven kreeg ze dezelfde verschijnselen als haar moeder en werd ze vergeetachtig. Ze verhuisden van de Breemarsweg naar Backenhagen, waar Annie liefdevol verzorgd werd. Daar is ze in alle rust overleden.Misintenties

Week 17-23 maart

Marietje Oude Aarninkhof-Welberg • Jo Philippi • ouders Wissink-Grimberg

Week 24-30 maart

Tinus Venus • Marietje Oude Aarninkhof-Welberg • Mieke, Kees en Gerrit Wellenberg • pastor van Hal • pastor Sloot


Jaargedachtenissen

Week 17-23 maart

Ouders Olbertz-Boevink

Week 24-30 maart

Ouders Ezendam-Geerdink • Pieter Antonius KampMogen zij rusten in Gods licht en vrede.
Mogen zij die met de lege plaats achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.Begin

Laatst gewijzigd: 19-03-2018