In de Heer overleden

kruisje

Op zaterdag 3 maart is op 85 jarige leeftijd Annie Wesseling-Bonzet overleden. Annie was getrouwd met Bennie Wesseling. Ze kregen drie kinderen, vijf klein-
kinderen en ze mocht ook nog overgrootmoeder worden van vijf achterkleinkinderen. Annie was een gelovige vrouw. Maria was haar grote steun en toeverlaat. De laatste jaren van haar leven kreeg ze dezelfde verschijnselen als haar moeder en werd ze vergeetachtig. Ze verhuisden van de Breemarsweg naar Backenhagen, waar Annie liefdevol verzorgd werd. Daar is ze in alle rust overleden.


kruisje

Op dinsdag 6 maart is Ali Peters-Oude Egberink. op de mooie leeftijd van 100 jaar rustig ingeslapen. Ze was getrouwd met Gerard Peters en ze woonden aan de dr. Schaepmanstraat. Samen kregen ze twee dochters en twee zoons. Al in 1972 overleed Gerard. Ali bleef niet bij de pakken neerzitten en heeft haar kinderen in haar eentje opgevoed. Ze werd de trotse oma van tien kleinkinderen en mocht overgrootmoeder van twee achterkleinkinderen worden. Tot drie maanden geleden stond ze nog op de trap om de schuur te schilderen. Haar laatste tijd werd ze liefdevol verzorgd in het Hospice.


kruisje

Op zaterdag 10 maart is Gemma Heuvels-Mensink overleden op de leeftijd van 76 jaar. Ze was getrouwd met Jan Heuvels. Ze woonden aan de Beethovenlaan Ze kregen drie dochters en zes kleinkinderen, waar ze zielsveel van hield. Gemma was een sterke vrouw die dienstbaar in het leven stond. Ze had voor haar uitvaart zelf alles tot in detail geregeld, met veel zorg en aandacht voor de liturgie.


kruisje

Op zondag 11 maart is Willy Ophuis overleden op de leeftijd van 75 jaar. Hij was 28 jaar getrouwd met Rinie Prakken toen zij in 1998 plotseling overleed. Tot groot verdriet van beiden bleef hun huwelijk kinderloos. Dertig jaar geleden kreeg Willy een nier van zijn broer Gerrit, waar hij zeer dankbaar voor was. Het bracht hem nieuw leven met veel mogelijkheden. Willy heeft er een groot aandeel in gehad dat er internationaal onderwijs in Twente kwam. De laatste jaren ging hij lichamelijk duidelijk achteruit. Toen hij niet meer zonder zorg kon, verhuisde hij naar een appartement van Ariensteate. Hij woonde er maar een maand.


kruisje

Op woensdag 21 maart is Free Gigengack overleden op de leeftijd van 91 jaar. Free was getrouwd met Riet Schildkarnp, die in maart 2007 is overleden. Samen kregen ze drie kinderen en Free mocht de gelukkige opa worden van zes kleinkinderen, voor wie hij een grenzeloze belangstelling had. Free behoorde tot de vierde generatie van de in Hengelo bekende kermisexploitanten-familie Gigengack. Vele jaren heeft hij dit vak dan ook samen met zijn vrouw uitgeoefend. Tot het laatst toe bleef Free zelfstandig. Meermalen heeft hij gezegd dat hij met grote dankbaarheid terug kan kijken op een gelukkig en waardevol leven.


kruisje

Op vrijdag 23 maart is Ben van den Broek op 81 jarige leeftijd heel rustig ingeslapen in het bijzijn van zijn zoon en schoondochter. Ben is geboren in het dorp met de toepasselijke naam Mariaparochie. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij een zoon Robert en werd hij de trotse opa van twee kleindochters. In 1989 hertrouwde hij met Yvonne. Samen hebben ze hele gelukkige jaren gehad. De laatste jaren werd Ben steeds meer beperkt door de ziekte COPD. Heel langzaam is het kaarsje van deze lieve vader en opa uitgegaan.


kruisje

Op woensdag 25 maart is Bennie Beernink op 76 jarige leeftijd heel rustig ingeslapen. Bennie was getrouwd met Nardy Masselink. Ze woonden de laatste jaren aan de Madoerastraat. Samen kregen ze drie kinderen en vijf kleinkinderen, hun oogappels. Bennie was een sterke persoonlijkheid en ook een echt gezelligheids-
mens. Hij organiseerde allerlei feesten en hij was ondermeer Sint Nicolaas en Prins Carnaval. Ook was Bennie vrijwilliger in tal van maatschappelijke organisaties, onder andere in de EHBO.


kruisje

Op woensdag 28 maart is John Laterveer op 62 jarige leeftijd overleden. Nadat John Erna had leren kennen en hun relatie hechter werd, vertrok hij van Leiden naar Hengelo. John had geen kinderen, Erna wel. John nam met succes veel taken in het gezin op zich. Hij is breed georiŽnteerd, intelligent en een handige klusser. Hij was geÔnteresseerd in mensen en had een goed gevoel voor humor. John werd ernstig ziek, maar probeerde zich in zijn lot te schikken. Wel regelde hij nog zoveel mogelijk zorg voor Erna. In het hospice is hij rustig ingeslapen.


kruisje

Op Witte Donderdag 29 maart is Tonnie Burks-Evers overleden op de leeftijd van 73 jaar. Tonnie werd geboren in Nijverdal. Op 19 januari van dit jaar was ze vijftig jaar getrouwd met Joop Burks, een dag waar ze naar toe geleefd heeft. Samen kregen ze twee kinderen en drie kleinkinderen. Tonnie was lief en zorgzaam. Ze stond altijd klaar voor een ander. Heel haar leven heeft ze vrijwilligerswerk gedaan en daar hebben velen van mogen profiteren. Jarenlang was ze met veel toewijding gastvrouw in onze pastorie. Altijd was ze bereid om iets extra's te doen. Een bijzonder plaatsje in haar hart was er voor de "oudjes", waar ze veel voor heeft gedaan. Bij Maria heeft Tonnie voor veel mensen een kaarsje opgestoken. Tijdens haar ziekte werd ze liefdevol verzorgd door Joop. Rustig en in vrede is ze ingeslapen.


kruisje

Op donderdag 5 april is Herman Kamp overleden op de leeftijd van 93 jaar. Hij was 59 jaar getrouwd met Marie Wienk, toen zij in 2015 overleed. Ze kregen drie kinderen en vijf kleinkinderen. Herman stond bekend om zijn humor en vrolijke karakter. Sinds 2010 mochten ze nog enkele jaren samen wonen in zorgcentrum Backenhagen. Toen Marie ziek werd, hebben ze een half jaar ďgescheidenĒ moeten leven, wat voor Herman moeilijk te accepteren viel. Na haar heengaan brak een moeilijke periode voor hem aan. De laatste maanden ging zijn gezondheid hard achteruit en werd hij opgenomen in het hospice waar hij nog twee weken zeer liefdevol werd verzorgd.


kruisje

Op dinsdag 10 april overleed Harrie Emmerink. Hij werd 73 jaar. In 1969 trouwde hij met Rikie Weeink. Volgend jaar zouden ze hun gouden huwelijksjubileum vieren. Harrie was een echte familiemens, de trotse vader van vier kinderen en hun partners, en zeer gesteld en betrokken op hun acht kleinkinderen. Hij was een harde werker, vakman, vrijwilliger, en hij stond altijd klaar om te helpen. Hij overleed thuis, omringd door zijn vrouw en kinderen. In het huis dat hij samen met zijn zoons, schoonzoons en vrienden bouwde. Sinds 2004 was hij hartpatiŽnt, en sinds kort ook ongeneeslijk ziek.


kruisje

Op vrijdag 13 april is na een zeer kort ziekbed Truus Peer-Spenkelink overleden op de leeftijd van 68 jaar. Woensdag daaropvolgend is in onze kerk de herdenkingsdienst voor Truus gehouden. Truus was weduwe van Harry Peer. Samen waren zij de ouders van Angelique, Michel en DaniŽlle. Truus mocht oma worden van zeven klein-
kinderen. Heel haar leven heeft ze met veel liefde en toewijding gezorgd voor haar gezin en haar familie. Ze zal in herinnering blijven als een warme lieve vrouw.


kruisje

Op zaterdag 15 april is Jo Spaltman overleden op de leeftijd van 90 jaar. Hij was getrouwd met Mien te Rietmole die in juli 2002 is overleden. Samen kregen ze vier kinderen en mochten ze zich verheugen in acht kleinkinderen. Jo was maatschappelijk betrokken, had een groot rechtvaardigheids gevoel en kon situaties goed inschatten. Naast zijn werk bij de PTT in Hengelo was hij actief voor de vakbond. Na zijn pensioen in 1987 brak er een gelukkige tijd voor hen beiden aan. Ze zijn gezond, er is volop tijd en er zijn geen geldzorgen. Samen hebben ze toen heel wat reisjes gemaakt. Jo heeft tot het laatst genoten van zijn familie.


kruisje

Op dinsdag 17 april is Ben van Benthem geheel onverwachts overleden op de leeftijd van 87 jaar. Hij was getrouwd met Marie Kroeze. Samen hadden ze drie zoons en mochten ze genieten van hun kleinkinderen. Ze woonden aan de Castorweg in het huis dat Ben zelf tekende en bouwde. In zijn werkzame leven was hij elektrotechnicus bij Hazemeyer, waar hij door verder te leren hogerop kwam. Ben was maatschappelijk zeer actief, de ouderraad, unie BLHP, Achilles'12 en vrijwilliger in de Paus Johanneskerk. Hij was een zeer betrokken doener en bestuurder. Terecht kreeg hij een Koninklijke onderscheiding voor al zijn inspanningen.


kruisje

Op donderdag 19 april is Ria Oude Weernink-van Hoogen overleden op de leeftijd van 67 jaar. Ze was 46 jaar getrouwd met Harrie Oude Weernink. Samen hadden ze twee dochters en twee kleinkinderen. Ria was een eenvoudige vrouw met een warm hart. Ze stond altijd voor iedereen klaar en had voor iedereen een luisterend oor. Ze woonden aan de Ida Wassermanstraat op de Hasseler Es. De laatste jaren moest ze wat haar gezondheid betrof veel inleveren, voordien was ze erg sportief. Ze kwam steeds minder onder de mensen en haar klachten namen toe. De laatste weken leek het beter te gaan, maar een aneurysma en een hartstilstand werden haar toch nog vrij onverwacht fataal.


kruisje

Op maandag 23 april is Jos Ensink overleden op de leeftijd van 82 jaar. Hij was getrouwd met Ine ter Beek die hem is voorgegaan. Samen met haar heeft hij van het leven genoten. Jos leefde voor de muziek, zijn klarinet was hem alles. Hij was een betrokken lid van De Eendracht waar hij erelid van was en tot het laatst toe heeft meegespeeld. Toen hij hoorde dat er voor zijn ziekte geen herstel mogelijk was, liet hij weten dat hij op een waardige manier afscheid wilde nemen om "nog een beetje netjes bij Ine aan te komen". Met zijn naasten heeft hij op de dag van heengaan het glas geheven en zo, op zijn eigen wijze, zijn leven afgesloten.


kruisje

Op woensdag 2 mei is Yvonne Oude Reimer-Reuvekamp overleden op de leeftijd van 65 jaar. Ze was 43 jaar getrouwd met Gerard Oude Reimer. Ze woonden aan de Deurningerstraat. Tot hun verdriet bleef het huwelijk kinderloos. Yvonne was sportief en hield van gezelligheid. Van de Noorkermennekes was ze een betrokken lid, ze handbalde bij BWO en tenniste bij "Groot Driene". In 1999 kreeg ze een allergie voor zonlicht, vanaf die tijd moest haar omgeving altijd verduisterd zijn. Hiernaast werd ze de laatste jaren getroffen door levensbedreigende aandoeningen, die haar laatste beetje strijdlust opgebruikten.


kruisje

Op maandag 14 mei is Francien Oude Grote Bevelsborg-Hassels MŲnning overleden op de leeftijd van 85 jaar. Ze was getrouwd met Engelbert Oude Grote Bevelsborg die in 1999 is overleden. Ze kregen drie zoons en een dochter en Francien mocht zich verheugen in negen kleinkinderen. Ze trok veel op met haar zus Toos met wie ze een hechte band had. Francien was heel energiek en nam graag initiatieven. Ze was handiger dan menig man en heeft heel wat huis- tuin- en keuken klussen opgeknapt. Tijdens de watersnoodramp in 1953 zette ze zich in als reddingswerker. Hoewel niet vroom, was Francien zeker gelovig en een groot vereerster van Maria. In een voor haar mistiger wordende wereld werd ze de laatste jaren liefdevol verzorgd in het voormalige P.C. Borsthuis.Misintenties

Week 19-25 mei

Dini Kuipers-Nijland • Doortje en Eric Jannink • ouders Wensink-Boks • Hendrik en Riek ten Brummelhuis • Henk Koenders • Jan Wissink • Willy Tanke en Gerda Tanke-Elzinga • Mieke, Kees en Gerrit Wellenberg • Pastor Zegger (jarig)

Week 26 mei - 1 juni

Mieke, Kees en Gerrit Wellenberg • Wim Geerdink


Jaargedachtenissen

Week 19-25 mei

Gerard Pipers • Agnes Billijon-Oude Engberink • Frans Pot • ouders Kuipers-Grimberg • Berry Peet • ouders Sasse-Cornelissen • pastor van Hal • Theo Wolters

Week 26 mei - 1 juni

Marcel Ensink • ouders Kuipers-Geerdink • Marietje Everlo-Scholten • Angelo SpinosaMogen zij rusten in Gods licht en vrede.
Mogen zij die met de lege plaats achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.Begin

Laatst gewijzigd: 22-05-2018