In de Heer overleden

kruisje

Op zaterdag 4 november is op 94 jarige leeftijd rustig ingeslapen Sien Speekenbrink-Meckelenkamp. Ze is 68 jaar getrouwd geweest met Karel Speekenbrink. Ze kreeg één dochter, twee kleinkinderen en ze mocht nog overgrootmoeder worden van twee achterkleinkinderen. Het bombardement op Hengelo in 1944 heeft ze aan den lijve meegemaakt. Dat heeft een zeer grote impact gehad op haar verdere leven. De laatste jaren woonden ze in het Gerardusflat met prominent uitzicht op de toren van de Onze Lieve Vrouwe kerk. Langzaam is haar kaarsje uitgegaan.


kruisje

Op donderdag 9 november is op 92 jarige leeftijd Henny van der Son-van den Berg overleden. Henny trouwde met Henk van der Son die haar in 2004 voorging. Ze kregen samen zeven kinderen. Helaas moest ze al vroeg van drie kinderen afscheid nemen. Een last die heel haar leven op haar schouders drukte. Ze kreeg zes kleinkinderen en ook mocht ze nog overgrootmoeder worden van een achterkleinkind. Henny was een gelovige vrouw. Maria was haar grote steun en toeverlaat. De laatste maanden ging haar gezondheid sterk achteruit en is ze uiteindelijk rustig ingeslapen.


kruisje

Op vrijdag 17 november is Lies Warmelink op 86 jarige leeftijd overleden. Zij kreeg een zoon en twee kleindochters. Ze hield veel van schilderen en jazzmuziek. Jarenlang was Lies een trouw lid van het kerkkoor van de Willibrordkerk. Ook heeft ze geruime tijd gewerkt als vrijwilligster op het Borsthuis. Nadat De Klokstee opgeleverd werd, heeft ze daar een tijd tot volle tevredenheid gewoond. Door haar ziekte moest Lies lang verpleegd worden op het Trivium waar ze liefdevol werd verzorgd.


kruisje

Zaterdag 18 november is Hans van de Griendt op 79 jarige leeftijd overleden. Hans is geboren in Deventer. Na zijn huwelijk met Maria Siemerink is hij in Hengelo neergestreken. Vele jaren heeft hij aan de Vinkweg gewoond bij zijn perenboom. Hans en Maria kregen een zoon en een dochter en ze mochten zich verheugen in twee kleindochters. Hans was een blijmoedig mens die nooit mopperde. Maria stond hoog in zijn vaandel. De laatste jaren begon zijn gezondheid achteruit te gaan. In het bijzijn van zijn vrouw en dochter is hij rustig ingeslapen.


kruisje

Op dinsdag 5 december is Ellie Badart-Geerdink overleden op de leeftijd van 77 jaar. Ze was getrouwd met Gerard Badart. Het overlijden van een zoontje bij de geboorte, betekende een levenslange pijn. Maar daarnaast werden ze verblijd met twee dochters en een zoon. Ook mocht Ellie oma worden van tien kleinkinderen. Ze was een gelovige vrouw; haar bezoek aan Lourdes maakte een diepe indruk op haar. Het laatst woonden ze in een 55-plus appartement aan de Levantstraat, maar Ellie bleef Noorker. De laatste twintig jaar waren niet gemakkelijk. Naast een ernstige aandoening in haar spraakfunctie had ze ook kanker in haar knie.


kruisje

Op zaterdag 16 december is Marie Veltman-Meckelenkamp op 93 jarige leeftijd overleden. Ze was getrouwd met Ben Veltman, die haar in 1997 is voorgegaan. Ze kregen een zoon en een dochter. Ook mocht Marie oma worden van drie kleinkinderen en later overgrootmoeder van drie achterkleinkinderen. Ze waren met drie zussen. Marie is dit jaar de derde en laatste zus, die vanuit de O.L.Vrouwekerk is begraven. Hun gedachteniskruisjes hangen naast elkaar. De laatste tijd was het leven zwaar voor haar. Het sacrament van de ziekenzalving gaf haar veel rust. Heel rustig is ze ingeslapen.


kruisje

Op maandag 17 december is Theo Kupper overleden op de leeftijd van 91 jaar. Hij was getrouwd met Lida van der Zande die hem is voorgegaan. Ze kregen twee zoons en twee dochters. Theo mocht zich ook verheugen in klein- en achterkleinkinderen. Hij was een zachtaardige, plezierige man met het hart op de goede plek. Theo kende een lange periode van gelukkige jaren, maar heeft ook een zware tijd moeten doormaken. Het verlies van zijn kleinkind Rianne, net 13 jaar oud, en zijn jongste dochter Elsbeth raakten hem diep. De laatste tijd jaar ging hij snel achteruit en na ontvangst van de ziekenzalving is hij op Het Woolde vredig ingeslapen.


kruisje

Op zondag 24 december is op 90 jarige leeftijd overleden Willy Hetem-Schuurman. Willy was getrouwd met Ludo Hetem die in 1970 bij een noodlottig ongeluk omkwam. Ze kregen twee kinderen en Willy mocht ook oma worden van vijf kleinkinderen. Ze woonde jaren aan de Saterslostraat en was met haar man vaste kerkganger van de O.L.Vrouwekerk. De laatste vijf jaar werd ze vanwege haar ziekte liefdevol verzorgd in het Borsthuis.


kruisje

Op de eerste dag van dit nieuwe jaar is Piet Verberne op 87 jarige leeftijd overleden. Hij is geboren in Den Helder en was 59 jaar getrouwd met Thea Kamphuis. Hij werd een echte Noorker, maar de fascinatie voor de zee heeft hij meegenomen naar Hengelo. Samen kregen ze drie dochters. Ook werden ze de trotse opa en oma van zeven kleinkinderen. Piet was een markante persoonlijkheid, hield van kunst en was zelf een begenadigd kunstenaar. "De witte wieven" in de stadhuistoren van Hengelo was onder anderen zijn creatie. Hij was een goede zanger. Jarenlang was hij lid van het Shantykoor in Borne, waar hij erelid van was. Piet had veel houvast aan de kerk met zijn cultuur en rituelen.Misintenties

Week 13-19 jan.

Lies Oude Aarninkhof-Ottenhof (jarig)

Week 20-26 jan.

Eric Jannink (jarig)


Jaargedachtenissen

Week 13-19 jan.

Herman Leusenkamp • Gerhard Langeler en Lien Langeler-Peters • ouders Eulderink-Arendsen

Week 20-26 jan.

Riek ten Brummelhuis-Ruiter • Ans Fluttert-van Oldeniel • ouders Kuipers-Geerdink • Frans NijhofMogen zij rusten in Gods licht en vrede.
Mogen zij die met de lege plaats achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.Begin

Laatst gewijzigd: 14-01-2018