In de Heer overleden

kruisje

Op zaterdag 16 september overleed Siny Jeursen-Klein Breukink op de leeftijd van 84 jaar. Ze was 48 jaar getrouwd met Jan Jeursen die in 2008 is overleden. Samen hadden ze een dochter en een kleindochter. Siny was een echte Noorkse, en was de derde generatie die aan de oude Postweg woonde. Ze was een levenslustige vrouw vol plannen. Haar laatste jaren waren zwaar. Twee jaar geleden brak ze beide heupen. De laatste zes weken verbleef ze in het Hospice Roparun, waar ze een goede tijd heeft gehad.


kruisje

Op dinsdag 19 september is Elly Holtkamp-Vollenbroek overleden op de leeftijd van 77 jaar. Ze was 49 jaar getrouwd met Johan Holtkamp die eerste Kerstdag 2013 overleed. Ondanks het verdriet, pakte ze de draad snel weer op, “Wie mot vedan.” Ze hadden samen een zoon, een dochter en een kleindochter. Laatselijk woonden ze aan de Landmansweg. Elly was een gelovige vrouw, een trouw bezoekster van onze kerk. Tien weken geleden viel ze van haar fiets. Onderzoek wees uit dat er heel veel meer met haar aan de hand was en onvoorstelbaar snel ging ze haar levenseinde hier op aarde tegemoet.


kruisje

Op donderdag 21 september is Henk Koenders overleden, hij zou deze maand 91 zijn geworden. Hij was getrouwd met Annie Leusink. Samen hadden ze drie kinderen en mochten zich verheugen in klein- en achterkleinkinderen. Zingen was Henks lust en leven. Begonnen in het jongenskoor van August Vörding, zong hij jaren in het koor van de O.L. Vrouwekerk en de toenmalige Paus Johannes kerk. Zijn laatste levensjaren vervaagden en woonde hij in Herinckhave. Met zijn heengaan is er een einde gekomen aan het leven van een markante zorgzame persoonlijkheid, die door velen gemist gaat worden.


kruisje

Op zaterdag 30 september is Theo Stegers overleden op de leeftijd van 93 jaar. Hij was 57 jaar getrouwd met Annie Sterenborg die hem vijf jaar geleden is voorgegaan. Samen hadden ze vier kinderen. Theo mocht opa en overgrootvader zijn. Samen met zijn vrouw gaf hij Maison Gustaf grote bekendheid. Daarna maakte hij zijn tuin tot een paradijsje. De laatste maanden waren zwaar voor hem. Een verkeersongeluk bracht hem in korte tijd naar zijn levenseinde.


kruisje

Op vrijdag 6 oktober is Jeroen Schothuis overleden op de leeftijd van 51 jaar. Hij was getrouwd met Chantal Haverkort. Samen met hun twee dochters Marly en Noortje vormden ze een warm gezin. Jeroen leerde zijn dochters kijken naar de natuur en genoot van zijn drie 'meiden' waar hij heel gek mee was. Het gezin woonde aan de Sloetsweg, dicht bij Jeroens ouderlijk huis. Tijdens de ziekte van zijn vader was hij een grote steun voor zijn moeder. Hij was heel trouw aan mensen en niemand deed tevergeefs een beroep op hem.


kruisje

Op dinsdag 10 oktober is plotseling Ria Mollink overleden op de leeftijd van 83 jaar. Haar hele leven stond in het teken van zorg en hulp voor anderen. Voor zieken en bejaarden was ze zuster Mollink. Na het overlijden van haar vader heeft ze de huishouding gedeeld met haar moeder, die ze tot aan haar dood liefdevol heeft verzorgd. Ria was heel actief en stond nog volop in het leven. Daarbij was ze een lieve zus die begaan was met haar broers en zussen en hun gezinnen.


kruisje

Op woensdag 11 oktober is op 87 jarige leeftijd heel rustig ingeslapen Henk Blaauwgeers. Henk is geboren in Coevorden. Op 12 jarige leeftijd zijn ze verhuisd naar Gammelke. Samen met zijn vrouw, Thea Lucas, kregen ze drie dochters. Ook werden ze de trotse opa en oma van zes kleinkinderen; hun oogappels. Henk was een sterke persoonlijkheid. Moge hij nu herenigd zijn met zijn geliefden in het hemelse paradijs.


kruisje

Op donderdag 12 oktober is Gerrit Legtenberg heel onverwachts overleden op de leeftijd van 79 jaar. Hij was meer dan 50 jaar getrouwd met Ida Oude Middendorp. Ze hadden samen een dochter en twee zoons. Gerard was een zachtaardige, zorgzame vader. Voor zijn kleinkinderen had hij alle aandacht en was hem niets teveel. Hij stond voor iedereen klaar, was tot op hoge leeftijd actief en bezorgde onder anderen het parochieblad in zijn buurt.


kruisje

Op dinsdag 24 oktober is Alfons Vörgers overleden op de leeftijd van 62 jaar. Hij was zoals hij was en eenvoud sierde hem. Het was z'n lust en z'n leven om tractoren te reviseren, al ging dat de laatste tijd steeds moeizamer. Enkele jaren geleden heeft hij een zware hersenbloeding gehad en is door het oog van de naald gekropen. Vanaf augustus ging het met zijn gezondheid snel bergafwaarts. Hij is thuis in zijn vertrouwde omgeving overleden.


kruisje

Op zaterdag 28 oktober overleed op de leeftijd van 68 jaar Harry Lentelink. Hij was 45 jaar getrouwd met Ria Blokhuis. Samen kregen ze de tweeling Bjorn en Dennis. Harry was erg gek met zijn schoondochters en vier kleinkinderen. Ruim 43 jaar werkte hij met veel plezier bij de Rabobank. Ook was hij actief bij BWO. In 2012 kreeg Harry een zware klap te verwerken. Naast het overlijden van twee van zijn zussen, kreeg hij te horen dat hij kanker had. Hij heeft er alles aan gedaan om beter te worden, maar deze strijd kon hij niet winnen. In het bijzijn van zijn geliefde gezin is hij heengegaan.


kruisje

Op vrijdag 3 november is Johan Tiehuis overleden op de leeftijd van 71 jaar. Hij was 46 jaar getrouwd met Betsie Weerink. Samen hadden ze een dochter, een zoon en zes kleinkinderen. Johan was een hard werkend iemand met een goed humeur die alles voor zijn gezin overhad. Hij had een eigen poeliersbedrijf, overgenomen van zijn vader, waarin de hele familie meehielp. Op diverse markten heeft hij gestaan. De weg naar het einde was erg moeilijk voor hem. Door een val van het dak kon hij zelfs met een rollator niet meer zelfstandig lopen. Twee dagen nadat hij de ziekenzalving had ontvangen, is hij rustig overleden.


kruisje

Op zaterdag 4 november is op 94 jarige leeftijd rustig ingeslapen Sien Speekenbrink-Meckelenkamp. Ze is 68 jaar getrouwd geweest met Karel Speekenbrink. Ze kreeg één dochter, twee kleinkinderen en ze mocht nog overgrootmoeder worden van twee achterkleinkinderen. Het bombardement op Hengelo in 1944 heeft ze aan den lijve meegemaakt. Dat heeft een zeer grote impact gehad op haar verdere leven. De laatste jaren woonden ze in het Gerardusflat met prominent uitzicht op de toren van de Onze Lieve Vrouwe kerk. Langzaam is haar kaarsje uitgegaan.


kruisje

Op donderdag 9 november is op 92 jarige leeftijd Henny van der Son-van den Berg overleden. Henny trouwde met Henk van der Son die haar in 2004 voorging. Ze kregen samen zeven kinderen. Helaas moest ze al vroeg van drie kinderen afscheid nemen. Een last die heel haar leven op haar schouders drukte. Ze kreeg zes kleinkinderen en ook mocht ze nog overgrootmoeder worden van een achterkleinkind. Henny was een gelovige vrouw. Maria was haar grote steun en toeverlaat. De laatste maanden ging haar gezondheid sterk achteruit en is ze uiteindelijk rustig ingeslapen.



Misintenties

Week 18-24 nov.

Wim en Trees Beltman • Mieke Wellenberg-Arkink

Week 25 nov. - 1 dec.

Marion Perik-Schoolkate (jarig)


Jaargedachtenissen

Week 18-24 nov.

Johan Jansink • ouders Welberg-Grimberg • Bernard Oonk

Week 25 nov. - 1 dec.

Ouders Meijer-Geerdink • An Butzelaar-Bouwhuis • Herman de Weerd • Riekie Keupink-ter Braak



Mogen zij rusten in Gods licht en vrede.
Mogen zij die met de lege plaats achterblijven sterkte vinden bij hun verlies.



Begin

Laatst gewijzigd: 18-11-2017