"Beste mensen!" vorige week

Beste mensen!

Citaat van de pastor

Soms hoor je zeggen: “Wat is het hier een dooie boel”. Je wilt dan zeggen dat je er niet veel aanvindt om daar te zijn omdat je er iets mist. En wat mis je dan? Ik denk dat je er geen leven voelt en dat “de dood in de pot is”. Er zijn wel levende mensen bijeen en toch vinden we dat het doods is. Je mist het leven.

We moeten van God houden als van Niemand

Je mist de spirit, je mist de warmte en de betrokkenheid op elkaar. Het is eigenlijk iets ongrijpbaars wat je mist en toch is het iets wezenlijks. Omgekeerd maak ik vaak mee dat bij sterfgevallen mensen juist heel dicht op elkaar betrokken zijn en hoor ik zeggen: “Het was een heel intense week tussen het sterven en de uitvaart en we hebben er heel veel aan beleefd”. Terwijl de dood heel dicht bij was werd het leven intens ervaren. Dan voel je dat de grens tussen leven en dood niet zo duidelijk is als we soms wel eens denken. Soms is er dood waar leven is en is er leven waar dood is. Natuurlijk blijft er de hardheid van de dood. Als we iemand moeten missen beseffen we steeds meer hoe “dood is dood” een bittere werkelijkheid is. Je zou er alles voor over hebben om je dierbare nog eens te mogen ontmoeten. Of bepaalde mensen zou je juist niet meer willen zien omdat je veel door hem/haar hebt geleden. En ook die mensen blijf je meedragen in je herinnering.

Want ook dat is onze ervaring dat mensen bij je blijven ook als ze dood zijn. Ik hoor nog al eens zeggen dat je hen zo echt ervaart alsof ze er nog helemaal zijn.

Lazarus, kom naar buiten
“Lazarus, kom naar buiten”

Toen we tot leven kwamen in de schoot van onze moeder kwamen we uit het niets tot leven met onze unieke persoonlijkheid. En voor een tijd zijn we een “plaats van God” op onze aarde, zoals de dichter Achterberg opschreef. En dan keren we weer terug naar het niets, helemaal weg. Ons bestaan op aarde is omringd door een leegte en een niets. Maar ik wil dat met een hoofdletter schrijven: Niets. Want ik geloof dat dat Niets een en al Liefde is waarin we mogen wonen, of je nou leeft of dood bent. Ik voel me dan ook aangesproken door meester Eckhart die in een preek zei: “We moeten van God houden als van Niemand”. Ik heb het gevoel dat in onze tijd veel mensen in deze geest bezig zijn met hun leven en dood en met God.

Het is moeilijk om woorden te vinden voor deze grote onbegrijpelijke dingen waar eigenlijk geen woorden voor zijn.

Het verhaal van Lazarus die door Jezus uit zijn graf wordt teruggeroepen gaat ook over dit grote Geheim van ons leven.

Ten slotte...

Misschien denk je ook wel na over leven en dood. Als je ziek bent of andere nare dingen meemaakt komt het allemaal dichtbij. Misschien valt dan ook wel het oude vertrouwde geloof een beetje weg. Ik wens je toe dat je dan God mag ervaren als de Niemand die ons omvat en rustig laat zijn. Dat je Liefde mag ervaren van mensen om je heen.


Citaat uit "Beste mensen!" van 10 maart 2005 van pastor van Hal (+ 19 mei 2009)

Begin

Laatst gewijzigd: 21-02-2016